Výcvikový kurz zaměřený na přípravu psovodů a jejich psů pro vyhledávání drog, bankovek a tabáku ukončilo ve středu 10. srpna 2022 v obřadní síni frýdlantské radnice šest psovodů Celní správy Izraele. Kurz absolvovali izraelští psovodi ve Výcvikovém středisku služební kynologie Celní správy České republiky v Heřmanicích. Závěrečný certifikát jim v historických prostorách radnice předal vedle dalších osobností také starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Čeští celníci z Heřmanic vycvičili pro Celní a daňovou správu Izraele během tří měsíců sedm služebních psů na vyhledání drog, bankovek a tabáku a proškolili šest psovodů. Izraelci si psy určené pro výcvik vybrali a nakoupili sami v České republice. Po návratu do Izraele budou psi nasazeni v přístavech, mezinárodních letištích Tel Aviv a Eilat, na hraničních přechodech s Jordánském Egyptem a při kontrolách poštovních zásilek.

Před třemi měsíci zahájili čeští a izraelští celníci ve Výcvikovém zařízení služební kynologie Celní správy ČR v Heřmanicích (VZSK) v pořadí již čtvrtý kurz služební kynologie. V jeho průběhu předali svým kolegům ze zahraničí cenné kynologické zkušenosti a pomohli jim vycvičit služební psy pro vyhledávání omamných a psychotropních látek a bankovek. V Izraeli dochází ke stále častějším záchytům nelegálního tabáku a tabákových výrobků, a proto celníci poprvé v historii pro tuto zemi vycvičili i služebního psa na vyhledávání této komodity. Izraelští psovodi absolvovali náročný výcvik nejen v prostoru nové multifunkční výcvikové haly, ale získané zkušenosti prověřili se svými svěřenci také při kontrolách na silnicích, letišti a v jiných objektech.

Odměnou za každodenní úsilí bylo úspěšné absolvování závěrečných kynologických zkoušek, které se konaly tento týden. Všichni kurzisté ukončili výcvik s nejvyšším ohodnocením. Slavnostní předání certifikátů se uskutečnilo v historické budově radnice ve Frýdlantu za přítomnosti starosty Frýdlantu, starosty Heřmanic, zástupců celních správ Izraele a České republiky a konzulky Izraelského velvyslanectví. Tento kurz navázal na dlouholetou spolupráci s izraelskou celní správou, pro kterou v Heřmanicích čeští celní kynologové od roku 2014 vycvičili 21 psů a proškolili 2 instruktory kynologického výcviku a 18 psovodů.

“Jsem nesmírně rád, že jsme mohli absolventy výcvikového kurzu pro psovody ve Frýdlantě po vynucené covidové pauze znovu přivítat. Práce zaměstnanců výcvikového střediska v Heřmanicích si velmi vážím, protože je za nimi vidět výsledek. Jsem rád, že na Frýdlantsku podobné školící zařízení máme. Do regionu přivádí řadu zahraničních účastníků, kteří mají během tříměsíčního kurzu spoustu příležitostí si ho prohlédnout a potom šíří slávu nejen Frýdlantska téměř po celém světě,” podotkl starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Výcvikové zařízení služební kynologie v Heřmanicích má od roku 2005 statut Regionálního výcvikového střediska Světové celní organizace – WCO a Celní správa ČR patří ke světové špičce služební kynologie. Doposud uskutečnila třicet jedna zahraničních kurzů, během nichž proškolila 31 instruktorů a 91 psovodů z celého světa. Trvale spolupracuje s partnery i z jiných českých bezpečnostních sborů a zahraničních celních správ (Rakousko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko, Gruzie, USA, Republika Peru a Francie).  
 
Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant. 
Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

Žehnání obnovenému pomníku obětem první světové války a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny v Dětřichově / Fotoreportáž

V sobotu 18. listopadu 2023 jsme slavnostně požehnali obnovenému pomníku obětem první světové války v Dětřichově a instalaci čtrnácti skleněných stanic Křížové cesty smíření v zahradě u kostela sv. Anny. Mezi hosty, kteří se této významné události zúčastnili, byli...

číst více
Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Na odnomu korabli – zapojujeme ukrajinské rodiny

Od roku 2022 přibylo na Frýdlantsko 600 ukrajinských uprchlíků. Mnoho jich už region opustilo, ale mnoho jich u nás zůstává. Aktuální situace je trochu nepřehledná, jedná se o 200-500 osob. Projekt Na odnomu korabli pomáhá uprchlíkům z celého...

číst více
Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Školy a školky na Frýdlantsku – Nová mapa vzdělání

Frýdlantsko je těžký kraj. Na relativně velkém prostoru nás žije 24,7 tisíc a jsme roztroušeni po 18 obcích. Máme tu 3 střední školy (1 106 žáků), 15 základních škol (2 276 žáků) a 14 mateřských škol (805 dětí). Naše děti učí 296 učitelů v mateřských (78)...

číst více

Pin It on Pinterest