Načítám Akce

« All Akce

  • akce již proběhla.

Veřejné projednání územního plánu Frýdlant

1.10.2014 @ 16.00

02

Blíží se termín veřejného projednání Návrhu Územního plánu Frýdlant. Bude to ve středu 1. října 2014 od 16 hodin v městském kině. Úřad územního plánování Městského úřadu Frýdlant proto opakovaně upozorňuje na některé skutečnosti vyplývající z ustanovení stavebního zákona. 

Dne 11.08.2014 bylo v souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona oznámeno veřejnou vyhláškou, zveřejněnou na úřední desce Města Frýdlant a na web.stránkách http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/uredni-deska/, konání veřejného projednání upraveného a posouzeného Návrhu územního plánu Frýdlant a Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, které se bude konat ve středu 1. 10. 2014 od 16.00 hodin v sále objektu frýdlantského kina, na adrese: Tyršova čp. 1077, 464 01 Frýdlant.

Dokumentace Návrhu územního plánu Frýdlant a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území je přístupná k veřejnému nahlédnutí v době od 11. 8. 2014 do 1. 10. 2014, na:
– Městským úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí (v kanceláři č. 23 ve 2. patře budovy „B“), nebo
– na vývěsní tabuli v 1. patře budovy radnice, před kanceláří č. 19 (kde je umístěn koordinační výkres č. 5 ÚP Frýdlant), a dále
– v elektronické podobě na webových stránkách města Frýdlant: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-frydlant.html jako Nový územní plán Frýdlant – IV. etapa (červen 2014), a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (SEA).

V této souvislosti opakovaně upozorňujeme, že ve smyslu § 52 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona:
· Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
· Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (podle § 52 odst. 2 stavebního zákona) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladujících dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
· K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
· Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Možné znění tiskopisu „Námitky“ a Připomínky“ k návrhu ÚP Frýdlant, jsou ke stažení na webových stránkách města:
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/podpora-podnikani/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-frydlant.html.

V souvislosti s možným uplatněním námitky „zástupcem veřejnosti“, dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, upozorňujeme na ustanovení § 23 stavebního zákona (zák. č. 186/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Frýdlant 10/09/2014
Simona Stočková, referent OSUZP, úřad územního plánování 482 464 023
Foto: ss 

Zdroj: Město Frýdlant

Podrobnosti

Datum:
1.10.2014
Čas:
16.00

Místo konání

Městské kino Frýdlant
Tyršova 1077
Frýdlant, Liberecký Česká republika
+ Google Mapa

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Share This