Bulovka

Bulovka (německy Bullendorf) je vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 5,5 km od města Frýdlantu u silnice vedoucí na hraniční přechod Habartice–Závidov. Protéká jí Arnoltický potok. V obci je autobusová zastávka, kam zajíždějí autobusy ČSAD Liberec z Frýdlantu, nejbližší železniční stanice je v Krásném Lese.

Dnešní obec tvoří tři vesnice:
Bulovka, Arnoltice a Dolní Oldříš.

Adresa: Obecní úřad Bulovka
Bulovka 101, 464 01 pošta Frýdlant
Telefon: 482 343 006, Mobil +420 602 124 600
fax 482 343 006
e-mail: ou_bulovka@volny.cz
webové stránky http://www.bulovka.eu/

počet obyvatel: 890
starosta Romana Šidlová

Školy

Základní a mateřská škola v Bulovce
Bulovka 156
okr. Liberec
46401 Bulovka
Telefon 482 343 080
E-mail zs_bulovka@seznam.cz

Kultura

Místní knihovna Bulovka
Bulovka 101, 464 01 Frýdlant
Telefon: 482 343 006 (OU)
E-mail:
lk-bulovka@volny.cz
WWW: http://http://www.knihovnabulovkaarnoltice.webk.cz/
Vedoucí knihovny: Václava Jenčová
Internet: ano
Otevírací doba
pondělí: 16.00 – 18.00

Služby

Pošta Bulovka
Bulovka101
PSČ: 46374
Telefon: 482 343 006

Farma Bulovka
Chov chladnokrevných koní
Bulovka 85
Frýdlant v Čechách
Telefon: 482 313 984
728 042 198
Email:
daniela.kodadova@seznam.cz

Ubytování

Turistická ubytovna Arnoltice
Arnoltice čp. 19
464 01 Bulovka
Česká republika
Tel.: +420 482 343 062
e-mail: ou_bulovka@volny.cz
http://www.bulovka.eu

Turistika

Kostel sv. Michaela archanděla
v Bulovce byl postaven v letech 1744–47 a zachovala se v něm část barokního zařízení.

Kostel sv. Magdalény v Arnolticích
V roce 1738 byl původní arnoltický kostel přestavěn na zděný. Najdeme zde velký zvon, který pochází z roku 1604. Je z dílny Jáchyma von Kyaw. Střední a malý zvon arnoltického kostela byly bohužel ve válečných dobách přelity do kanónů, takže se nedochovaly. Kostelík sv. Máří Magdalény je místem, kde se pravidelně konají spinetové koncerty.

Kostel sv. Martina v Dolní Oldříši
V Dolní Oldříši se nachází kostel sv. Martina, u kterého se dochoval náhrobek rytíře Abrahama von Eberharda z roku 1612. Na vnější straně kamenné ohrady kostela je zachovaný smírčí kříž. V kostelní věži se nacházely zvony, které byly bohužel v minulosti přelity na kanóny. Každý měsíc se zde pravidelně konají klavírní koncerty. Kostel sv. Martina má pronajatý obec Bulovka jako stálou výstavní síň a obecní muzeum. Přístup sem je možný po dohodě.

Kaskáda Malých vodopádů u Bulovky
Jihovýchodně od bulovské čtvrti Štemberk se dále v lese nachází přírodní rozsedlina, kde Arnoltický potok tvoří kaskádu malých vodopádů. Roklina působí velmi romanticky, v létě za slunných dní je zde příjemný chládek, ale také téměř strašidelné příšeří.

Vodní náhon
V Bulovce u domu čp. 39 najdeme zachovalý a funkční náhon k malé vodní elektrárně. Obdobný náhon se nachází v Arnolticích, vede k bývalému mlýnu čp.29.

Zajímavosti

Arnoltice (německy Arnsdorf) byly již roku 1442 lénem rodu Tschirnhausů, po nich převzali obec Kyawové, za kterých byla tato ves rozdělena na Horní a Dolní Arnoltice. V 17. století došlo k několikerému střídání lenních pánů a k naprostému zruinování zdejšího majetku v důsledku války. Kvůli reformaci emigrovala z obce značná část obyvatel. Obec pak roku 1664 připojil ke svému panství hrabě Gallas…

Bulovka na wikipedii:

Bulovka (okres Liberec)

Skočit na: Navigace, Hledání

Bulovka (německy Bullendorf) je vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 5,5 km severo-severovýchodně od města Frýdlantu u silnice 13 vedoucí na hraniční přechod HabarticeZávidov. Obec má kolem 850 obyvatel, je v ní základní a mateřská škola. Dnešní obec tvoří tři vesnice: Bulovka, Arnoltice a Dolní Oldříš. Protéká jí Bulovský potok.

V obci je autobusová zastávka, kam zajíždějí autobusy ČSAD LiberecFrýdlantu, nejbližší železniční stanice je v Krásném Lese.

Historie

Arnoltice (německy Arnsdorf) byly již roku 1442 lénem rodu Tschirnhausů, po nich převzali obec Kyawové, za kterých byla tato ves rozdělena na Horní a Dolní Arnoltice. V 17. století došlo k několikerému střídání lenních pánů a k naprostému zruinování zdejšího majetku v důsledku války. Kvůli reformaci emigrovala z obce značná část obyvatel. Obec pak roku 1664 připojil ke svému panství hrabě Gallas. Na konci 18. století stálo v obci 53 domů a v roce 1833 dosáhl počet obyvatel 600. Ve vsi byla v té době škola, poplužní dvůr, ovčárna a mlýn. Měla čistě zemědělský charakter. Jedinými dvěma průmyslovými objekty v obci na konci druhé světové války byla parní cihelna a kostní mlýn. Cihelna ukončila svou činnost až roku 1982.

Bulovka bývala rozdělena na dvě části patřící k frýdlantskému a grabštejnskému panství. V obou částech, pojmenovaných později Horní a Dolní Bulovka, existovaly lenní statky. Oba statky však na sklonku 16. století upadaly a tak roku 1675 odkoupil hrabě Gallas Horní Bulovku a roku 1654 za 300 kop Dolní Bulovku. Sjednocená obec byla vážně postižena jak válkou, tak i rozsáhlou emigrací a stupňováním nevolnických povinností. Proto se obyvatelé Bulovky aktivně zúčastnili odporu vedeného Andreasem Stelzigem, za což byl místní rychtář potrestán vysokou pokutou. Roku 1790 bylo v obci 131 domů. V roce 1833 zde žilo 1173 obyvatel a jim zde sloužila škola, poplužní dvůr a mlýn. Obec měla převážně zemědělský charakter a v první polovině 19. století se zde začalo rozmáhat tkalcovství. Většinou však šlo o domácí výrobu, jedinou výjimkou byla dílna založená roku 1854 varnsdorfským Franzem Blumrichem, která však po několika letech s výrobou bavlněného zboží skončila. Nejvíc obyvatel měla Bulovka v polovině 19. století, kdy ve vsi žilo víc než 1600 obyvatel, od té doby jejich počet klesal – roku 1910 ji obývalo 1259 lidí.

Roku 1346 je v záznamech míšeňského biskupství doložena existence kostela v obci Dolní Oldříš. Byla lenním statkem spravovaným z dnes zaniklé věžovité tvrze. Tvrz byla patrně opuštěna na sklonku 15. století. Nová správní budova vznikla o několik desíítek metrů východněji a jejími majiteli se stala zámožná zhořelecká rodina Eberhardtů, která se zde udržela až do 17. století. Roku 1689 ves koupil hrabě Gallas. Roku 1845 žilo v obci 550 obyvatel v 90 domech, roku 1935 221 obyvatel a roku 2001 zde žilo pouhých 26 lidí v 9 domech. Obec se stala součástí Bulovky 22. 7. 1950.

Již sloučené obce měly k 1. 1. 1983 celkem 787 obyvatel. Rozhodnutí o udělení znaku a praporu převzal starosta obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 7. 5. 2001.

Zajímavosti a pamětihodnosti

Reference

Literatura

  • ANDĚL, Rudolf; KARPAŠ, Roman. Frýdlantsko: Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. Liberec : Nakladatelství 555, 2002. ISBN 80-86424-18-9.

Externí odkazy

Wikimedia Commonsnabízí obrázky, zvuky či videa k tématu

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bulovka_%28okres_Liberec%29

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Share This