Habartice

Habartice (německy Ebersdorf) jsou vesnice v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 11 kilometrů od města Frýdlantu přímo na česko–polské státní hranici. Nejbližší železniční stanice je v Černousích. Obec má s Frýdlantem silniční spojení po silnici č. 13 a leží na ní silniční hraniční přechod do polského Závidova. Závidov a Habartice spolu bezprostředně sousedí, odděluje je Kočičí potok.

Osada Háj (12 stálých obyvatel)

Adresa: Obecní úřad Habartice u Frýdlantu v Čechách
čp.191
463 73 pošt.Habartice
Tel/Fax  482 345 024, 482 345 024
e-mail: habartice.city@quick.cz

oficiální web: http://www.obechabartice.cz

počet obyvatel 470 obyvatel
starosta František Kryšpín
482 345 055, 607 973 670

 [umap id=“27057″ w=“550px“ h=“550px“ size=“c“ alignment=“left“]

Habartice – školy

Základní škola a Mateřská škola Habartice
ZŠ Habartice, p.o. čp.213
PSČ 463 73 pošta Habartice u Frýdlantu
ředitel: Mgr.Danuše Čemusová

základní škola 1. – 5. ročníku ……s kapacitou 52 žáků
mateřskou.škola……………………s kapacitou.26.dětí
školní družina ………………….….s kapacitou 48 dětí
školní jídelna …………..……s kapacitou stravy 90 jídel

Habartice – kultura

Místní knihovna Habartice
Habartice 191, 463 73 Habartice
Telefon: 482 345 024 (OU)
E-mail: knihovnahabartice@volny.cz
WWW: http://www.knihovnahabartice.wz.cz/index.php?akce=uvod
Vedoucí knihovny: Pavlína Bláhová
internet: ano
Otevírací doba
středa: 14.00-17.00

 

Habartice – služby

všeobecné praktické lékařství
MUDr. Libor Maryško
zdrav. zařízení: Habartice 122, 463 73 Habartice

Pošta Habartice u Frýdlantu
č.p. 191
Habartice
psč: 46373

Restaurace Zámecký dvůr
Ing. Petr Stříbrný
+420602101460
zameckydvur@habartice.cz
Restaurační činnost : restaurace o kapacitě 150 osob a salonek s kapacitou 40 osob. Společenská místnost s barem o kapacitě 60 osob

Ovčí farma Habartice
ing. Petr Stříbrný
+420602101460

Habartice – spolky

Habartice – sport

Tatran Habartice (fotbal)
Předseda: Milan Svoboda tel.: +420 721 073 534
www.tatranhabartice.cz

Habartice – ubytování

Hotel Zámecký dvůr
Petr Stříbrný, Habartice 22
tel.: 482 345 205, 602 101 460
kapacita: 55 osob
Společnost začala chovat ovce, které jsou vhodné pro terapii dětí s problematikou na přecitlivělost k domácím zvířatům.

Dvůr Hlaváč
Ves 8, Habartice – AGROTURISTIKA
Anna Ondřejová
tel./fax: 482 345 062, 606 327 664
anna.ondrejikova@seznam.cz
ww.severnicechy.info/pension_hlavac
jezdecké koně, mlékárna (výroba kozích sýrů), domácí zvířata

Habartice – turistika

Jezero Vitka v Polsku
koupání, windurfing, projížďky na vodním skútru, plachtění a potápění.

Habartice – zajímavosti

Historické
Habartice a sousední Závidov (německy Seidenberg, polsky Zawidów) existují vedle sebe snad již od 10. století. Nebýt Kočičího potoka, který je odděluje, splynuly by patrně obě obce v obec jedinou.
První zmínka o Závidově je z let 1341–46, o Habarticích z roku 1399, kdy v nich existoval lenní statek v držení pánů z Černous. 16. 9. 1399 byl ve Zhořelci popraven pán tohoto statku Michal Tschernhasen jako lapka. Od poloviny 15. století vlastnila statek rodina von Bindemann. Roku 1592 byl tento statek kvůli hospodářským výsledkům rozdělen, Bindemannové si ponechali jeho dolní část, část horní připadla Schwanitzům. Statek opět spojil roku 1662 Hans Ludwig von Rodewitz, který jej vlastnil až do roku 1712, kdy statek odkoupil hrabě Jan Václav Gallas.
Habartice a Závidov byly velmi úzce propojeny – obyvatelé například navštěvovali společný kostel v Závidově – až do roku 1620, kdy bylo závidovské panství odděleno od panství frýdlantského. Skutečná hranice mezi dvěma státy vznikla roku 1635, když byla Lužice připojena k Sasku. Po skončení třicetileté války se stovky exulantů z Frýdlantska uchýlily právě na závidovské panství (počet domů Závidova tehdy vzrostl na 200).
Roku 1790 měly Habartice 42 obydlených domů a roku 1834 dokonce domů 80 s více než 500 obyvateli. K rozvoji obce rozhodně přispěla stavba silnice z Frýdlantu v letech 1830–33 a také kolem procházející železniční trať Frýdlant–Závidov. Čerstvě dokončené silnice využil roku 1833 ruský car Mikuláš a tehdejší pruský korunní princ k cestě do nitra Čech na schůzku s rakouským císařem.
Po skončení druhé světové války byla z Habartic odsunuta nejprve asi stovka říšských Němců a posléze další stovka místních Němců. Ve druhé fázi odsunu bylo do sběrného střediska ve Frýdlantě přesunuto dalších asi 1200 obyvatel. V obci tak zůstalo je 21 osob, německých antifašistů, z těch se dalších 8 lidí dobrovolně odstěhovalo. Noví osadníci přicházeli do obce hlavně ze Sedlčanska a Voticka.

Přepadení Habartic 21. 9. 1938
V obci byla vzhledem k její poloze vždy umístěna celnice a příslušná celní stráž. V době ohrožení Československa ve třicátých letech 20. století se zvýšil počet členů zdejší finanční stráže z běžných 5 na 13. Členové této stráže patrně zároveň tvořili jádro místní jednotky Stráže obrany státu (družstva 126). 20. září 1938 zjistil průzkum družstva, že se k hranicím přesunuly jednotky 71. pěšího pluku ze Zhořelce. Tři prapory tohoto pluku měly napadnout Frýdlantsko: 1. prapor přes Oldříš a Bulovku, 2. prapor přes Jindřichovice a 3. prapor přes Heřmanice. Jednotka SOS se rozhodla opevnit v budově celnice. 21. září 1938 ve půl čtvrté ráno zaútočilo na celnici asi 40 příslušníků Freikorpsu za použití pušek a granátů. Družstvo SOS se bránilo z prvního patra celnice stejnými prostředky. Němečtí útočníci se pokusili budovu celnice zničit dynamitem, to se jim však nepodařilo. Obráncům se podařilo přivolat telefonicky armádní podporu z Liberce, přijíždějící posily se sice dostaly pod palbu těžkého kulometu ze Závidova, kolem šesté hodiny však k celnici pronikly. To už však byli Němci na ústupu – tři útočníci padli a šestnáct bylo zraněno. Na české straně byli čtyři zranění. Finanční stráž byla z obce stažena 29. 9., jednotka SOS o den později. (Wikipedia 2009)

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Share This