Heřmanice

Heřmanice (německy Hermsdorf) je vesnice v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží při česko-polské státní hranici asi 6 km jihozápadně od Frýdlantu. Bezprostředně sousedí s polskou obcí Bogatynia. Územím obce protéká říčka Oleška a Heřmanický potok.

Osady
Heřmanice
Kristiánov
Vysoký

Adresa: Obecní úřad Heřmanice
Heřmanice čp.2
Frýdlant
464 01
Tel.: 482 317 119, 724 179 386
Fax.: 482 317 158
E-mail: hermanice@volny.cz
webové stránky: http://www.hermanice.com/

počet obyvatel 226
starosta Vladimír Stříbrný


Heřmanice – školy

Heřmanice – kultura

Knihovna Heřmanice
Heřmanice 2
464 01 Frýdlant
Tel. : +420 482 317 141
Kontaktní osoba: Zdeněk Pavlíček
Otevírací doba
Pondělí 16:00 – 19:00
Sobota 14:00 – 16:00
Počet studijních míst: 10
Roční poplatek za dospělého 20,- Kč, za dítě 10,- Kč
veřejný internet s tiskárnou

Heřmanice – služby

Praktický lékař
MUDr. Ivo Brožík, Tovární 669, 464 01 Frýdlant
tel.: 482 312 423

MUDr. Ljuba Komárková, Zámecká 459, 464 01 Frýdlant
tel.: 482 312 411

MUDr. Zdeňka Oborníková, Fügnerova 1124, 464 01 Frýdlant
tel.: 482 317 571

MUDr. Ivan Zverka, ČSA 67, 464 01 Frýdlant
tel.: 482 312 426

MUDr. Jiří Žáček, Nádražní 838, 464 01 Frýdlant
tel.: 482 312 026

Pohotovost
Nemocnice Frýdlant, s.r.o., V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant
tel: 482 369 111, 482 312 155, 482 312 451

Krajská nemocnice Liberec, Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 311 111

Lékárny
Lékárna Tilia, nám. T. G. Masaryka 94, 464 01 Frýdlant
tel: 482 311 367

Lékárna U zlatého orla, Míru 163, 464 01 Frýdlant
tel: 482 312 061

Pošta Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
Tel.: 482 317 046
www.cpost.cz
Otevírací hodiny
Pondělí 08:00 – 09:00,14:00 – 16:00
Úterý 08:00 – 09:00, 14:00 – 16:00
Středa 08:00 – 09:00, 14:00 – 16:00
Čtvrtek 08:00 – 09:00, 14:00 – 16:00
Pátek 08:00 – 09:00, 14:00 – 16:00

Smíšená prodejna
Obchod s potravinami, drogistickým zbožím, krmení pro zvířata
Heřmanice 65
464 01 Frýdlant
Černá Vladímíra
Tel.: +420 482 317 125, +420 482 317 118

Hospůdka u Kodešovy skály
Heřmanice 2
464 01 Frýdlant
Dana Kiliánová
Tel.: +420 482 317 119
Piva: Gambrinus, Svijany, moravské vína, šipky, kulečník

Kulturní dům Otakara Kodeše
Heřmanice 2
464 01 Frýdlant
Tel.: +420 482 317 185, +420 724 179 386
Fax. : +420 482 317 158
hermanice@volny.cz
www.hermanice.com
Sál kulturního domu je vhodný pro pořádání společenských akcí, svateb, oslav, seminářů, výstav a jiných akcí. Je k dispozici dataprojektor s promítacím plátnem 4 x 3 m, kompletní ozvučení, možnost použít až 4 mikrofony. Sál má kapacitu 250 osob.

Sklářský ateliér Spider glass
Heřmanice 7
Frýdlant, 464 01
Telefon: +420 482 317 122
GSM: +420 603 145 927
E-mail: spiderglass@atlas.cz
Web: www.spiderglass.cz
Sklářský ateliér se nachází u hranic s Polskem a Německem na severu Čech v malebné vesničce Hěřmanice u libereckého Frýdlantu. Ve sklárně je k vidění celý provoz s velkou fusingovou pecí, brusírnou skla a vzorkovny v rekonstruovaných půdních prostorách, z které se stala rozsáhlá galerie ateliérové produkce skla a šperku

Heřmanice – spolky

Sbor dobrovolných hasičů Heřmanice
Velitel sboru: Vladimír Stříbrný
Heřmanice 42
464 01 Frýdlant
Tel.: +420 724 179 386
hasici@hermanice.com

Heřmanice – sport

TJ Sokol
kontaktní osoba: Jan Judl
Heřmanice 182
464 01 Frýdlant

Tělocvična
Kontaktní osoba: obecní úřad
Tel.: +420 482 317 119
Heřmanice 2
464 01 Frýdlant
Nově zrekonstruovaná tělocvična se nachází v budově obecního úřadu. Využití pro míčové hry, stolní tenis nebo aerobic. Provozní doba je dle dohody na obecním úřadu.

Heřmanice – ubytování

Heřmanice – turistika

Kodešova skála (přírodní památka) je čedičový skalní masiv se stěnou, na níž je patrné vzácné vějířovité uspořádání sloupců. Skála byla pojmenována podle frýdlantského učitele Otakara Kodeše, který u ní byl 22. 9. 1938 zastřelen příslušníkem sudetoněmeckého oddílu.

Úzkorozchodná dráha Frýdlant-Heřmanice zajišťovala spojení Frýdlantu v Čechách se saskou Žitavou. V roce 1884, byla postavena úzkorozchodná dráha z Žitavy přes Reichenau do Markersdorfu. V důsledku této stavby byla vyprojektována dráha o rozchodu 750 mm spojující Frýdlant se Žitavou. V roce 1899, byla udělena koncese pro stavbu tratě Frýdlant – Dětřichov – Heřmanice. Veřejná přeprava, provozovaná společností Friedländer Bezirksbahn, započala v srpnu 1900.
Provoz na trati do Žitavy byl přerušen v roce 1945, kdy došlo k po zabrání saského území na východ od Lužické Nisy Polskem.
V lednu 1976 (13. ledna projel poslední vlak) byla železnice uzavřena. V roce 1996 byly kolejnice a některé mosty dány do šrotu.
Celková délka tratě činila 10,781 km, maximální sklon 35 ‰, minimální poloměr oblouků 50 metrů, maximální rychlost 40 km/h. Stanice Dětřichov byla projektována jako úvraťová.

Stanice a zastávky
Frýdlant v Čechách (stanice) 0.0 km
Frýdlant v Čechách (zastávka) 1.5 km
Kunratice (zastávka) 3.9 km
Dětřichov u Frýdlantu (stanice) 6,7 km
Heřmanice (zastávka) 9.3 km
Heřmanice (stanice) 10.4 km

Větrný mlýn u Heřmanic
Zbytky mlýna leží asi 200 m na západ od vrcholu Vysoký, severovýchodně od Horního Vítkova, nad zaniklou obcí Vysoký. Dnes nad touto bývalou osadou stojí ze širokého okolí viditelná kruhová kamenná stavba. Tento větrný mlýn postavil v místě trvalého proudění větru Eduard Zückler. Stavba byla dokončena v roce 1830 a mlelo se zde do roku 1866. V té době byl mlýn zničen procházejícím pruským vojskem. Ke konci 19. století už z objektu zbývalo pouze obvodové zdivo. V roce 1897 se rozhodl příbuzný původního majitele Eduard Zückler ruiny přestavět na 13 metrů vysokou rozhlednu. Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva už tato stavba bohužel pouze chátrala až do dnešní podoby.

Heřmanice – zajímavosti

Historické
Heřmanice byly dle urbáře frýdlantského panství z roku 1381 založeny a vlastněny přímo rodem Biberštejnů. Na konci 16. století byl na místě dnešního Kristiánova nevelký lenní statek rodu Schwanitzů, kteří Heřmanice drželi někdy od roku 1544 do roku 1668, kdy po smrti Kryštofa Fridricha připadlo léno rodu Gallasů. Po dlouhou dobu byly Heřmanice ve stínu sousedního Dětřichova, ve kterém byla místní fara i škola. Snad pod vlivem Dětřichova se heřmaničtí zúčastnili nepokojů vedených Andreasem Stelzigem.
Roku 1869 žilo ve vsi 1313 obyvatel, v roce 1900 jich bylo 1308 a o třicet let později 1125.
Po vysídlení Němců poklesl počet obyvatel na 454 roku 1950. Současná obec je tvořena třemi původně samostatnými vesnicemi: Heřmanicemi, Kristiánovem a Vysokým. Ty byly do jediného celku spojeny roku 1952. V roce 1960 připadla obec pod Dětřichov a v roce 1986 pod Frýdlant. Když se roku 1990 od Frýdlantu odtrhly, měly Heřmanice jen 180 obyvatel.
Ve roce 1900 byla obec napojena na úzkorozchodné dráhy do Frýdlantu a do Žitavy, ke slavnostnímu otevření došlo 25. srpna.

Přepadení Heřmanic
22. září 1938 vnikla ozbrojená jednotka henleinovského freikorpsu na území obce a bez odporu její část obsadila. Zdejší jednotka Stráže obrany státu tomu nemohla zabránit. Protože o tomto přepadu kolovaly ve Frýdlantě zkreslené zprávy, rozhodl se učitel frýdlantské školy Otakar Kodeš zjistit skutečnou situaci. Přestože byli heřmanickou vojenskou hlídkou před další cestou varováni, pokračoval Kodeš a další frýdlantský občan jménem Perner do nitra obce. Ušli asi 100 metrů, když se ozval křik útočníků bezprostředně následovaný střelbou. Zatímco Kodeš svým zraněním podlehl, Perner byl zajat a drážďanským soudem odsouzen za velezradu. Zemřel v koncentračním táboře.
Po válce se podařilo odhalit Kodešova vraha Maxe Frinkera a Mimořádný lidový soud jej v lednu 1947 odsoudil k smrti.

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Share This