Pertoltice

Pertoltice (německy Berzdorf b. Friedland) jsou vesnice v okrese Liberec. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 5 kilometrů severně od města Frýdlantu na Pertoltickém potoce. Obcí prochází silnice z Frýdlantu na hraniční přechod Habarticích.

Adresa: Obecní úřad Pertoltice
části obce: Horní Pertoltice, Dolní Pertoltice
č.p. 59
463 73 Pertoltice
Telefon: 724 162 170
e-mail: ou_pertoltice@volny.cz
webové stránky: http://www.obecpertoltice.cz

 

počet obyvatel 255
starosta:
Viktor Podmanický
místostarosta: Olga Čepelíková

 

umap id=“29250″ w=“550px“ h=“550px“ size=“c“ alignment=“left“]

Pertoltice – školy

Pertoltice – kultura

Místní knihovna v Pertolticích
Pertoltice 14, 463 73 Habartice
Telefon: 724 162 170 (OU)
E-mail: knihovna.pertoltice@volny.cz
WWW: http://www.obecpertoltice.cz/view.php?cisloclanku=2007010010
Vedoucí knihovny: Olga Čepelíková
internet: ano
Otevírací doba
sobota: 8.00 – 12.00

Obecní knihovna

Obecní muzeum

Pertoltice – služby

 

Pertoltice – spolky

Sbor doborvolných hasičů
starostka: Olga Čepelíková (724 148 956)

Český svaz žen

Český červený kříž

Myslivecké sdružení Dolní Pertoltice

Pertoltice – sport

TJ Sokol Pertoltice

Pertoltice – ubytování

Pertoltice – turistika

Reinišův statek Objekt č.p. 194 nedaleko kostela je pozůstatkem sídla držitelů středního léna.

Pertoltice – zajímavosti

Historické
Po celý středověk zaujímaly Pertoltice mezi ostatními obcemi Frýdlantska mimořádné postavení. Nebyly totiž lénem podléhajícím majiteli frýdlanského panství, ale přímo koruně. Není však jasné, jak a kdy tohoto postavení dosáhly. Je však jisté, že na přelomu 14. a 15. století patřily ke Zhořelecku: tehdejší majitelka obce Margareta se svou dcerou a krčmářem se měli zodpovídat za podporu poskytovanou silničním lapkům, panovník je však povinnosti zodpovídat se před soudem Šestiměstí zprostil. To nasvědčuje tomu, že tehdejší majitelé Pertoltic – páni z Tschirnhaus (Černous) – podléhali královskému soudu. Na obec po tuto dobu uplatňovali (patrně neprávem) nárok jak frýdlantští Biberštejnové, tak i grabštejnští Donínové. Ani Biberštejnové, ani pozdější Redernové se však překvapivě tento kousek královské země uprostřed svého panství nepokoušeli získat nijak aktivně.
To se změnilo, když se majitelem Frýdlantska stal Albrecht z Valdštejna. Pertoltice se v té době dělily na tři části: Horní vlastněné Jeronýmem z Nostitz, Střední v majetku Barbory z Pentzig a Dolní Wilricha z Holbergu. Jejich majitelé je Albrechtovi prodali za 6990, 6275 a 5100 tolarů. Vévoda jim jejich díly udělil v léno, finanční částku však nedostali, protože byl Albrecht 25. února 1634 v Chebu zavražděn.
Během třicetileté války změnily statky mnohokrát majitele, ekonomicky upadaly a protože je nikdo jiný nechtěl vykoupit, stal se jejich majitelem v letech 1662–65 hrabě Gallas, který je definitivně připojil k frýdlantskému panství.
V 19. století byly Pertoltice rozděleny mezi dvě obce: Horní Pertoltice a Dolní Pertoltice. Pod Dolní spadala také osada Nové Pertoltice založená v osmdesátých letech 18. století. Obce sice ležely u důležité silnice, zachovávaly si však zemědělský charakter. Měly také společnou školu, která od roku 1892 sídlila v nové školní budově postavené v Dolních Pertolticích.
Ve třicátých letech 20. století měly Pertoltice 469 německých a 11 českých obyvatel. Po skončení druhé světové války a odsunu německých obyvatel přišli do Pertoltic osídlenci z okolí Jičína, Mladé Boleslavi a Turnova. Horní a Dolní Pertoltice byly spojeny na konci roku 1949.
1. 5. 1980 se Pertoltice staly součástí Habartic. Správní samostatnost znovu získaly 1. 1. 1991. (Wikipedia 2009)

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Pin It on Pinterest

Share This