Montessori vyučovací hodiny-nepodceňujte předškolní připravenost
Kvě10

Montessori vyučovací hodiny-nepodceňujte předškolní připravenost

Montessori poradna v Hejnicích vyučuje. Poradna se věnuje i předškolní připravenosti. Nabízí bohatý výběr pomůcek, které obohacují dětské myšlení. Vyučovací hodina trvá 45 minut a 15 minut tvoří diskuze. Rodič je na Montessori hodinu srdečně zván. Rodič poznává pedagogickou práci se svým dítětem a je tím inspirován k pochopení její...

Číst dále
Dopis od speciální pedagožky
Lis10

Dopis od speciální pedagožky

Dopis od speciální pedagožky mamince osmiletého chlapce s autismem 1 Maminka autistického chlapce si stěžovala na jeho specifické i nespecifické projevy v chování a jednání (např. úzkostné stavy, vykřikování, strach z druhého, snížená úroveň sluchové pozornosti) ve vyučovacích hodinách, které znesnadňovaly jejich průběh. V textu nalezneme možná řešení jak tento současný stav chlapce s atypickým autismem zmírnit či odstranit....

Číst dále
Nahmatej řeč a dotkni se jí (časopis Rodina a škola, číslo 4, duben  2016)
Dub18

Nahmatej řeč a dotkni se jí (časopis Rodina a škola, číslo 4, duben 2016)

Maminka s chlapcem navštívila Integrující poradnu Montessori v Hejnicích velmi pozdě. Docházel do první třídy, učil se novému, číst, psát a počítat. Vysoce vnímavé období pro snadnější podněcování k aktivitě a nápravu řeči částečně vypršelo, přesto jsem se snažila tento úsek obnovit. Vždyť řeč dítěte s vývojovou dysfázií je narušena ve všech řečových rovinách a pro její lepší vývoj se vyžaduje dlouhodobý proces pozorování s jasně...

Číst dále
Je vhodné, aby školní  speciální pedagog působil zároveň ve třídě jako učitel? Jaké má toto řešení výhody a jaká  rizika?
Říj23

Je vhodné, aby školní speciální pedagog působil zároveň ve třídě jako učitel? Jaké má toto řešení výhody a jaká rizika?

Školní speciální pedagog a jeho působení ve vyučování je omezené školským zákonem, byť podpořeno Vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. V §7 v odst. 1 se píše: „Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb zpravidla výchovným poradcem… Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním...

Číst dále
Diagnóza dítěti nepomůže, s dětmi musíme odborně pracovat
Zář02

Diagnóza dítěti nepomůže, s dětmi musíme odborně pracovat

Vše se vším souvisí. Ukážu Vám prostřednictvím Montessori pomůcky, jak by se mělo pracovat například s dítětem, které trpí SPU – SPCH – ADD – ADHD. V současné době, již přibližně dvacet let,  nadále se tyto poruchy podceňují. Vládne lidská vlastnost, lhostejnost, spíše určitá neznalost problému a se zlehčováním. Žáků s těmito poruchami „bez polemiky“ opravdu přibývá a bohužel v pozdějším věku trpí i...

Číst dále

Pin It on Pinterest