Jak působí speciálně-pedagogická práce?-pohled na dětské čtení
Kvě04

Jak působí speciálně-pedagogická práce?-pohled na dětské čtení

V současné době se zjišťuje, že děti, žáci a studenti s nezájmem čtou a negativně se přispívá podceňováním dané podstaty čtení. Za jeden z hlavních úkolů speciálně-pedagogického odborníka se považuje pomáhat dětem. Dokázat najít cestu, ale především sám k sobě, ve které začíná vstup do všeobecné vzdělanosti vůbec. Poradna pracuje s dětmi individuálně, dle jejich individuality a právě proto je povinna mít takové pomůcky, které jsou...

Číst dále
Nová kniha Poradny Montessori v Hejnicích „Praxe inkluze v mateřské škole“
Dub03

Nová kniha Poradny Montessori v Hejnicích „Praxe inkluze v mateřské škole“

Kniha nabízí příjemné uvědomování si, jak můžeme čerpat jeden z druhého a zároveň si pomáhat. Více prozrazovat nebudu. Kniha bude k dispozici a prodeji – až ke konci dubna, na adrese poradny Montessori v Hejnicích, Hejnice 579, 463 62 či možné se osobně dohodnout – tel. číslo zní 776 613 337. Kniha je obrázková (metodická) a konkrétně ukazuje – jak pracovat s dětmi. Napsala Mgr. Pálová Helena,...

Číst dále
Článek z Hejnického zpravodaje pod názvem Odborná péče o autistické dítě s Montessori přístupem
Srp05

Článek z Hejnického zpravodaje pod názvem Odborná péče o autistické dítě s Montessori přístupem

Odborná péče o autistické dítě s Montessori přístupem Práce s autistickým dítětem je velmi zajímavá. Předkládám jeden z postupů mé odborné péče o dítě s autismem, ale s těžší mentální poruchou. Ve své práci se zabývám rozvojem řeči a mou snahou je rozšíření aktivní a pasivní zásoby. Rozvoj řeči je možný docílit i pomocí metody s názvem Výměnný obrázkový komunikační systém (VOKS). Rozšíření aktivní či pasivní zásoby slov u autistického...

Číst dále
Jak vnímat sám sebe v roli uchazeče o pracovní místo? a zároveň i důsledky chování a jednání ze strany úřední instituce?
Srp05

Jak vnímat sám sebe v roli uchazeče o pracovní místo? a zároveň i důsledky chování a jednání ze strany úřední instituce?

Kazuistický případ      Klient změnil pobyt trvalého bydliště a byl povinen (i nepovinen…pokud si platíte zdravotní pojištění) se přihlásit na úřadu práce. Přijetí do řad nezaměstnaných z úplného počátku to vše působilo jako pozitivní krok k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu nalezení pracovního místa. Bohužel za pár dní, během pravidelných schůzek s poradcem přes zaměstnání (dnes zprostředkovatel), se to obrátilo. Vypadalo...

Číst dále
Co bych změnila, kdybych byla ředitelkou školy?
Srp20

Co bych změnila, kdybych byla ředitelkou školy?

Než začnu uvažovat o postu ředitelky, jako speciální pedagog bych se chtěla zmínit o pojmu socializace. Z hlediska obecné pedagogiky pod pojmem socializace si představujeme proces, ve kterém se utváří vývoj jedince působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit, se kterými se učí vyrovnat nebo jim podlehne či je tvořivě zvládá dál. Vývoj osobnosti – jako jeden ze základních procesů socializace – posuzujeme nejenom z...

Číst dále

Pin It on Pinterest