Frýdlant Frýdlantsko Singltrek Jizerské Libverda Hejnice Raspenava FrýdlantskýDer Senat der Wirtschaft (Hospodářský senát) jmenuje svým členem jednatele firmy CiS ELECTRONIC Petera M. Wöllnera. CiS ELECTONIC GmbH, Krefeld a CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Mesto p.S. Peter M. Wöllner, společník firmy CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld, byl povolán mezi členy „SENAT der Wirtschaft“ a převzal z rukou předsedy senátu Dietra Hätheho jmenovací listinu. Slavnostní jmenování se konalo při příležitosti zasedání senátu v prostorách firmy Infineon Technologies AG v Campeonu v Neubibergu u Mnichova. Prezidentem senátu je Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Rademacher.

Der Senat der Wirtschaft je německým oddělením Global Economic Networks (GEN). „Je mi potěšením být jmenován mezi členy organizace, jejíž hodnoty, zásady a cíle sdílím a které do budoucna mohu aktivně podporovat.” zdůraznil Wöllner.

Der Senat der Wirtschaft se skládá z osobností činných v hospodářském odvětví, vědě a společnosti, kteří mají za společný cíl principy humanity a udržitelnosti aplikovat v celosvětově orientovaném tržním hospodářství. V popředí jejich aktivit stojí podpora německého hospodářství v zájmu všeobecného blaha.

Ekologická udržitelnost vztažena na člověka, přírodu a životní prostředí pro další generace stejně jako udržitelnost ve smyslu budoucích životních hodnot společnosti jsou dalšími cíly senátu.

Der Senat der Wirtschaft je oficiálním partnerem UN-World Trade Point Federation (WTPF) a hlásí se k cílům spojených národů a podorganizací World Trade Point Federation, globálního společenství, stejně jako kodexu cti spolku „Ethikverband der Deutschen Wirtschaft“ (EVW).

Kancelář senátu se nachází ve spolkovém domě v Bonnu. Více informací o “Senat der Wirtschaft” naleznete pod: www.senat-der-wirtschaft.de

 

Pin It on Pinterest