HEŘMANICE – Na opravu škod po povodni v roce 2010 byla obci Heřmanice v září 2012 poskytnuta dotace z Fondu solidarity EU v celkové výši 648 132,- Kč.V rámci opravy veřejného osvětlení bylo vyměněno 7ks sloupů včetně elektrického vedení, 11 nových svítidel a rozvaděč. Náklady na opravu veřejného osvětlení se vyšplhaly na 498 132,- Kč. Dále se opravilo hasičské vozidlo  Škoda 706 RTHP CAS 16, které bylo poškozeno během povodně při jeho nasazení na záchranu osob. Opravoval  se motor, nápravy, brzdy, vozidlo se vyčistilo od bahna, opravila se elektroinstalace. Náklady na opravu hasičského vozidla Škoda 706 RTHP CAS 16 činily 150 000,-Kč. Opravy proběhly v roce 2010, dotace byla proplacena dodatečně v roce 2012.

Pin It on Pinterest