fbpx

dny otevřených dveří

 

Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Tel. 482 428 861
e-mail : info@sshlfrydlant.cz
www.sshlfrydlant.cz

Dny otevřených dveří
Pá 23.11.2012 10.00 – 16.00 hod.,
So 24.11.2012 8.30 – 13.00 hod.

Přijďte se k nám podívat!!

Zároveň budou probíhat i další aktivity:
Pá 23.11.2012 11.00 – 15.00 hod. Prodej adventní výzdoby
Pá 23.11.2012 14.00 – 16.00 hod. Schůzky s rodiči

Pracoviště školy: 

Frýdlant – Bělíkova 1387
Frýdlant – Zámecká 4003
Hejnice – Lázeňská 349

Čtyřleté studijní obory s maturitou

Obchodní akademie ( 63 – 41 – M/02 ) 
Absolvent po ukončení tohoto čtyřletého studia s maturitou je schopen rychlé orientace a zapracování ve výkonu profese s vědomím nutné flexibility a další schopnosti kvalifikovat se, aby byl schopen pružně reagovat na změny v tuzemské i mezinárodní obchodní či jiné podnikatelské činnosti, peněžnictví, v cestovním ruchu, veřejné správě či vlastní podnikatelské činnosti.
Agropodnikání ( 41 – 41 – M/01 ) 
Studijní obor ukončený maturitou, který připravuje absolventy širokého uplatnění. Studium klade důraz na samostatné myšlení, schopnost kvalifikovaně vyhodnocovat informace a pohotově se rozhodovat tak, jak to vyžaduje současná praxe, aby našli své uplatnění nejen v oborech zemědělství a souvisejících služeb, ale i v dalších službách, ve veřejné správě nebo vlastní podnikatelské činnosti. Samozřejmostí je studium dvou jazyků, práce s výpočetní technikou a možnost zahraničních praxí.
Veterinářství ( 43 – 41 – M/01 ) 
Studijní obor ukončený maturitou, který připravuje absolventy k uplatnění v komplexu veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Veterinární asistent pomáhá veterinárním lékařům zejména při různých kontrolách. Součástí vzdělání je i příprava k získání řidičského oprávnění.
Ekologie a životní prostředí ( 16 – 01 – M/01 ) 
Studijní obor ukončený maturitou, který připravuje specializované pracovníky pro ochranu přírody, zejména lesa, ale také odborníky, kteří budou schopni ekologické poznatky uplatňovat v různých oblastech lidské činnosti.
Sociální činnost ( 75 – 41 –M/01 ) 
Studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb. Absolventi najdou uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízeních (státních, obecních, soukromých), v terénní pečovatelské službě nebo jako referenti sociálních orgánů státní správy a samosprávy (např. OSSZ, sociálních referátů okresních a obecních referátů).

Tříleté obory s výučním listem ( obory kategorie H ) 

Opravář zemědělských strojů ( 41 – 55 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Obor pro chlapce, absolventi mají široké uplatnění podobné automechanikovi, či strojnímu zámečníkovi. Zvládnou ruční i strojní zpracování kovů, kování, montážní práce nejen na dopravních prostředcích, získávají svářečské průkazy a řidičské oprávnění B a C.
Řezník – uzenář ( 29 – 56 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Obor pro chlapce i dívky, absolvent oboru se naučí během studia zpracovávat téměř všechny druhy masa, včetně porážky, bourání, dělení a třídění masa, vařenou a uzenářskou výrobu včetně výroby specialit.
Pekař ( 29 – 53 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Obor pro chlapce a dívky. Vyučený pekař zvládá veškerou technologii klasické ruční i automatizované pekařské výroby. .
Zemědělec – farmář ( 41 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Zemědělský učební obor, jehož absolventi zvládnou veškeré kvalifikované činnosti v zemědělské výrobě. Absolventi splňují kvalifikaci potřebnou k čerpání dotací EU.
Kuchař – číšník ( 65 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Tříletý učební obor pro chlapce a dívky. Absolventi zvládají přípravu pokrmů i obsluhu zákazníka v klasickém restauračním provozu i provozech hromadného veřejného stravování.
Prodavač ( 66 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Dívky i chlapci, kteří se připravují v tomto oboru se za dobu studia naučí správné technice prodeje potravinářského zboží, včetně obsluhy veškeré prodejní technologie, vedení a organizaci provozu, naučí se pracovat s výpočetní technikou a zvládají dva cizí jazyky.
Zedník ( 36 – 67 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Vyučení chlapci jsou připravováni pro vykonávání samostatné činnosti ve stavebnictví.

Operátor skladování ( 66 – 53 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolventi získají kvalifikaci odpovídající požadavkům pro výkon povolání jako skladový operátor v obchodní nebo výrobní sféře. Součástí vzdělání je i příprava k získání průkazu odsluhy motorových manipulačních vozíků.
Strojní mechanik ( 23 – 51 – H/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu a provádět jejich běžnou údržbu. Součástí vzdělání je příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 311 W01, ZK 135 W01.
Zahradník ( 41 – 52 – H/01 ) – Hejnice – Lázeňská 349
Dívky i chlapci, kteří se připravují v tomto oboru se za dobu studia naučí správné technice aranžování a vazby květin v květinových síních. Absolvent se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání, úpravě a ošetřování parkové i krajinné zeleně v zahradnických provozech květinářských, zelinářských i ovocnářských, při pěstování okrasných stromů a keřů, při práci s malou mechanizací. Žáci se učí navrhovat ozelenění menších ploch a okrasných zahrad, absolvují keramický kurz.
Lesní mechanizátor ( 41 – 56 – H/01 ) – Hejnice – Lázeňská 349
Absolventi jsou připravováni pro vykonávání samostatné mechanizované práce v lese s motorovou pilou, křovinořezem, s traktory pro přibližování dříví, s železným koněm, s hydraulickým jeřábem a další lesnickou mechanizací. Absolventi zvládají základní dovednosti v opravárenské činnosti používaných strojů. Naučí se základy kovářských prací, absolvují základní kurz pilařské výroby. Během studia získají zdarma řidičský průkaz na traktor.
Zpracovatel dřeva ( 41 – 57 – H/01 ) – Hejnice – Lázeňská 349
Absolventi se uplatní jako plně kvalifikovaný pracovník pro pilařské provozy truhlářské a tesařské dílny, získávají osvědčení pro práci s motorovou pilou.

Tříleté obory s výučním listem ( obory kategorie E )

Stravovací a ubytovací služby ( 65 – 51 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Učební obor zejména pro žáky speciálních škol. Absolventi se naučí připravovat a expedovat jídla teplé kuchyně, přepravovat a ošetřovat základní druhy surovin. Žáci pracují pod vedením učitelky odborného výcviku v malých skupinách na vlastních i externích pracovištích školy.
Zednické práce ( 36 – 67 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Vyučení chlapci zvládají veškeré základní stavební úkony – jako jsou zdění, omítání, betonování, stavby a přístavby. Výuka probíhá především v rámci zakázkových prací na externích pracovištích v okolí Frýdlantu pod dozorem učitele odborného výcviku.
Pečovatelské služby ( 75 – 41 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Žáci zvládají práce ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče, její náplní je pečovatelská služba – péče o klienta, osobní hygienu, stravování, úpravu lůžka a prostředí, péče o prádlo, rozhovory s příjemcem pečovatelské služby.
Potravinářská výroba ( 29 – 51 – E/01 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolventi zvládají v rámci praxe v potravinářských a gastronomických provozech veškeré základní dovednosti potřebné
pro uplatnění v řeznických, pekařských, lahůdkářských a kuchyňských provozech.
Strojírenské práce – název ŠVP Technické služby v autoservisu ( 23 – 51 – E/01 ) 
Frýdlant – Bělíkova 1387
Absolvent učebního oboru technické služby v autoservisu má předpoklady k výkonu povolání, dělník v pneu – servisu, pomocný dělník v autoservisu, dělník v servisních myčkách a v servisech zajišťující výměnu olejů a antikorozní ochranu karoserií.

Nástavbové studium – denní forma
Podnikání ( 64 – 41 – L/51 ) – Frýdlant – Bělíkova 1387
Maturitní studium, které prohlubuje vědomosti a dovednosti nabyté v učebních oborech a rozšiřuje je o dovednosti jazykové, počítačové, ekonomické, komunikační tak, aby absolventi zvládli veškeré požadavky úplného středního vzdělání a to formou denního studia.

Dny otevřených dveří

Pá 23.11.2012 10.00 – 16.00 hod., So 24.11.2012 8.30 – 13.00 hod.
Pá 11.1.2013 10.00 – 16.00 hod., So 12.1.2013 8.30 – 13.00 hod.
Pá 15.2. 2013 10.00 – 16.00 hod., So 16.2.2013 8.30 – 13.00 hod.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close