fbpx

Finanční úřad, obrázek se otevře v novém okně

FINANČNÍ ÚŘAD ve Frýdlantě
Krkonošská 350, 468 41 Tanvald

Vaše č.j.
Čj.: 50174/12/193010505851
Vyřizuje: Ing. Hronová
Telefon: 482 363 301

Dle rozdělovníku

Věc:
Informace ke změnám v české daňové správě po 1.1.2013

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky dojde od 1.1.2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů, kterou v současné době tvoří Generální finanční ředitelství, 8 finančních ředitelství, 199 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad bude nahrazena orgány finanční správy, které bude tvořit stávající Generální finanční ředitelství se sídlem v Praze, Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně, Specializovaný finanční úřad s celorepublikovou působností a 14 finančních úřadů umístěných v krajských městech.

Nedílnou součástí každého finančního úřadu umístěného v krajském městě budou jeho územní pracoviště, která stanoví Vyhláška č. 48/2012 Sb. a Organizační řád Finanční správy ČR. Z pohledu zákona o Finanční správě ČR budou finanční úřad i jeho územní pracoviště tvořit jediný správní celek.

Na území Libereckého kraje vznikne Finanční úřad pro Liberecký kraj, jeho součástí bude 10 územních pracovišť, zřízených ze „zanikajících“ finančních úřadů, a to Územní pracoviště v Liberci, Územní pracoviště v České Lípě, Územní pracoviště ve Frýdlantě, Územní pracoviště v Jablonci nad Nisou, Územní pracoviště v Jilemnici, Územní pracoviště v Novém Boru, Územní pracoviště v Semilech, Územní pracoviště v Tanvaldě, Územní pracoviště v Turnově a Územní pracoviště v Železném Brodě.

Nad rámec dnes vykonávaných činností bude Finanční úřad pro Liberecký kraj vykonávat kontrolu dotací, finanční kontrolu a bude pověřen výběrem pojistného a následným převodem vybraných prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva bude moci rovněž přezkoumávat hospodaření kraje, regionální rady regionu soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí.
Cenovou kontrolu, dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami a vedení Centrálního registru smluv účastníků důchodového spoření bude vykonávat Specializovaný finanční úřad.
Výše uvedené organizační změny se veřejnosti nijak nedotknou, rozsah a dostupnost dosavadních služeb správce daně zůstává pro rok 2013 zachována. Další aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy – http://cds.mfcr.cz(aktuální informace ke vzniku Finanční správy).

S pozdravem

Ing. Dagmar Hronová
ředitelka FÚ ve Frýdlantě

Rozdělovník : obce a města v územní působnosti FÚ ve Frýdlantě

zdroj: www.obecpertoltice.cz

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close