DSC09987Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na rok 2013 další ročník Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Přihlášky o dotaci z tohoto Programu budeme přijímat na odboru stavebního úřadu a živ. prostředí, státní památková péče,  Městského úřadu ve Frýdlantu do 1. března 2013. Další podrobnosti včetně odkazu na elektronickou žádost najdete v následujícím textu.

Smyslem tohoto programu je podpořit opravy kulturních památek, které se nacházejí na územích spravovaných úřady s rozšířenou působností. V našem konkrétním případě to znamená, že žádost o dotaci na obnovu může u Městského úřadu ve Frýdlantu podat majitel kulturní památky nacházejícího se na území Frýdlantska. Vyloučeny z tohoto programu jsou kulturní památky nacházející se na území Městské památkové zóny Frýdlant , neboť vlastníci těchto objektů  mohou využít další dotační titul Ministerstva kultury- Program regenerace MPZ.

Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu. Posouzení špatného technického stavu a míry zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí s rozšířenou působností (Frýdlant) pro rozdělení finančních prostředků.

Finanční prostředky z Programu dále nelze použít k:

a) modernizaci objektů např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;

b) úpravám veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace

Kdo může o příspěvek požádat ?

Žadatelem může být libovolná fyzická nebo právnická osoba, ale musí být prokazatelně, nejlépe na základě výpisu z katastru nemovitostí, majitelem příslušného objektu. Majitel musí počítat s minimálně 10 procentní finanční spoluúčastí z celkových nákladů na opravy. Žádosti se v rámci kalendářního roku budou zasílat na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím Městského úřadu ve Frýdlantu ve třech termínech stanovených v pravidlech tohoto dotačního titulu. Pro rok 2013 byl zatím stanoven první termín odeslání: pro 1.kolo 31. březen 2013. Před tímto termínem musí žádosti vždy posoudit k tomu jmenovaná komise. Žádosti je tedy nutno podat v dostatečném časovém předstihu. Pro 1. kolo v tomto roce platí termín úterý 1.3.2013.

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách města nebo si je možno si ho vyzvednout na Městském úřadu Frýdlant (odbor stavební úřadu a živ. prostředí).

ikona souboruŽádost_plátci
ikona souboruŽádost_neplátci
ikona souboruPlna_moc
ikona souboruZasady_programu

Foto: vs, škola č.p. 82 v Jinřichovicích p. S.
Frýdlant 22/01/2013
Ing. Věra Sobotová, odborný referent stavebního úřadu a živ. prostředí MěÚ Frýdlant, tel. 482 464 057

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close