fbpx

Logo   tříděníManuál pro třídění odpadů v pytlovém systému

Každý občan, který nemá dluh na poplatcích za svoz komunálních odpadů, se může přijít zaregistrovat na Městský úřad Frýdlant, odbor majetkosprávní.

V případě vícečlenné domácnosti si může občan rozmyslet, které členy domácnosti zaregistruje. Může sbírat tříděný odpad na kteréhokoliv člena domácnosti, případně i jen na jednoho. Po registraci obdrží barevné pytle a vytištěné štítky s čárovými kódy, na kterých bude variabilní symbol „sběrače“ a kód sbírané komodity.

Rozdělení komodit:

modrý pytel – papír: sem patří papírové letáky, noviny, časopisy, papírové kartony, kancelářský papír, lepenkové krabice, papírové obaly na potraviny a jiné zboží; papírové krabice je třeba rozložit

– nepatří sem: papírové kelímky od nápojů, krabice od mléka a džusů, dehtovaný papír, mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír

– v případě vlastního odvozu papíru do sběrného dvora fi. ASA je možné papír svázat provázkem do balíku a nalepit na něj čárový kód – v tomto případě není nutné dávat do pytle

žlutý pytel – PET lahve: sem patří pouze plastové láhve bez víček (víčko dávejte do červeného pytle) – láhve sešlapávejte

– nepatří sem: znečištěné plastové láhve a ostatní plasty

červený pytel – ostatní plasty: sem patří plastové fólie, tašky, víčka od PET lahví, drobné plastové výrobky (i hračky), lahvičky od kosmetiky a domácí chemie, nápojové kartony od mléčných výrobků, vín, džusů (zmáčknuté a čisté = vypláchnuté)

nepatří sem: odpad znečištěný zbytky potravin nebo chemikáliemi, plasty z automobilů, podlahové krytiny a trubky z PVC

Ve stanovený den svozu v ranních hodinách občan odloží naplněný pytel s nalepeným čárovým kódem, který ještě přelepí izolepou kvůli možnému poškození vlivy počasí, ke své popelnici nebo kontejneru na komunální odpad. Svozová firma sveze všechny označené pytle do sběrného dvora, kde budou zaměstnanci města zváženy a načteny.

Svozový den je vždy poslední středu v měsíci:

24.4., 29.5., 26.6., 31.7., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11., 18. 12. 2013.

Mimo stanovený den svozu může každý „sběrač“ odvézt naplněný pytel označený čárovým kódem do sběrného dvora fi. ASA kdykoliv v provozních hodinách.

Pytle naplňujte max. do hmotnosti 10 kg.

Cena za 1 kg nasbírané komodity:

1,50 Kč za 1 kg PET lahví, 1,50 Kč za 1 kg ostatních plastů, 0,50 Kč za 1 kg papíru.

Do pytlů na tříděný odpad nepatří směsný komunální odpad. Takto znečištěný obsah pytle je znehodnocen a nebude za něj poskytnuta sleva.

Uzávěrka za rok 2013 bude k 31.10., kdy bude sečtena výše výsledné slevy u jednotlivých občanů, která bude odečtena od poplatku na rok 2014.

Již po prvním svozu bude na webových stránkách města v odkaze odpadové hospodářství uveřejněn seznam „sběračů“ pod jejich variabilními symboly s přehledem nasbíraného množství za jednotlivé komodity a získané částky.

Na jeden variabilní symbol lze získat slevu max. ve výši místního poplatku za svoz komunálního odpadu.

Kontaktní osoba:

Bc. Gabriela Kupcová, tel. 482 464 016,
e-mail: gabriela.kupcova@mu-frydlant.cz

ikona souboruManuál pro třídění odpadů v pytlovém systému ve formátu PDF

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close