V minulém týdnu připravil Mikroregion Frýdlantsko ve spolupráci s agenturou Czechinvest a Libereckým krajem seminář pro zástupce obcí z Frýdlantska, na kterém byli seznámeni s problematikou brownfields, greenfields a s možnostmi, jak s těmito lokalitami dále pracovat. V příštím roce budou vyhlášeny další výzvy na revitalizaci lokalit typu brownfiels.

Co jsou lokality brownfields a kde získat více informací

BROWNFIELDS je nemovitost (pozemek nebo objekt), která se nachází na současně nebo v minulosti zastavěném území, není efektivně využívaná a je zanedbaná, případně i kontaminovaná. Jedná se o nemovitost, kterou nelze efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.

Těchto lokalit se dle databáze brownfields a greenfields  Libereckého kraje na území Frýdlantska nachází celkem 55.

V letošním roce Liberecký kraj vytvořil nový webový portál Investičních příležitostí Libereckého kraje (www.investujpodjestedem.cz), který poskytuje informace potenciálním investorům. Na portále najdete databázi brownfields a greenfields Libereckého kraje, s podrobnějšími informacemi o jednotlivých lokalitách (velikosti lokality, vlastnických vztazích k lokalitě, dostupná infrastruktura, základní dopravní dostupnost lokality). Správcem databáze a portálu je Marek pšenička z ARR – Agentury regionálního rozvoje.

Zástupci obcí Frýdlantska se shodli, že řešení revitalizace brownfieldy není jednoduchou záležitostí, zejména s ohledem na vlastnické vztahy, ale také na komplikovanou dopravní dostupnost Frýdlantska.

Jakou podporu mohou čerpat obce

Pro regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů byl zřízen pro roky 2017-2023 národní program, který je určen pro strukturálně postižené kraje (MSK, ÚK a KVK) a hospodářsky problémové regiony. Frýdlantsko je jednou z oblastí, která může být z tohoto programu podpořena. Výzva do tohoto programu je plánována na 1. polovinu roku 2019. (Více informací k programu).

Další výzvou na regeneraci brownfieldů bude výzva Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) Regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití, jejíž vyhlášení se předpokládá do konce roku 2018. Demolici zanedbaných budov na Frýdlantsku lze řešit i prostřednictvím programu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, jehož správcem je také MMR, výzva by měla být vyhlášena do konce roku 2018. Výše uvedené dotační programy jsou určeny především obcím.

Zástupci obcí Frýdlantska byli seznámeni s předpokládanými podmínkami výše uvedených výzev.  Je však potřeba zjistit, zda lokality na území jednotlivých obcí podmínky výzev splňují a zda je efektivní připravených dotačních titulů využít. Zvážit je potřeba zejména výši nákladů spojených s přípravou projektů a s riziky, které při realizaci mohou nastat.

Jakou podporu mohou čerpat podnikatelé

Kromě obcí mohou na rekonstrukci zastaralých objektů žádatpodporu i malí a střední podnikatelé a to v programu OP PIK – program Nemovitosti. Výzva III. je otevřená do 22. 5. 2019. Podnikatelé mohou na rekonstrukci zemědělských brownfieldů využít Program rozvoje venkova – Podpora agroturistiky, nejbližší výzva bude otevřena pravděpodobně v dubnu 2019.

Případné konzultace k zmiňovaným dotačním programům poskytuje Michal Heinzl, Regionální projektový manažer agentury Czech Invest pro Liberecký kraj.

Autor: Anna Randáková, kancelář Mikroregionu Frýdlantsko

 

Pin It on Pinterest

Share This
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close