Frýdlant pomůže v době koronavirové krize podnikatelům ve městě. Připravil pro ně Finanční balíček opatření KORONA

Podporu podnikatelům, kteří působí ve Frýdlantě a kteří byli nuceni z důvodů nařízení vlády uzavřít své provozovny, schválilo ve středu 22. dubna 2020 na svém pravidelném zasedání zastupitelstvo Města Frýdlant. Takzvaný Finanční balíček opatření Korona se týká jednak podpory podnikatelů kvůli nucenému uzavření provozoven a pak také podpory podnikatelů při znovuzahájení provozování podnikání ve znovuotevřených provozovnách.

„Přestože Město Frýdlant v současné době s výhledem na to, že se očekává nižší příjem z daní, snížilo své výdaje o celých 30%, je si vědomo nutnosti podpořit místní podnikatele. Rada města proto připravila zastupitelům k projednání Finanční balíček opatření nazvaný Korona, který navrhuje, jakým způsobem město podnikatelům ve Frýdlantě pomůže. A to všem, bez ohledu na to, zda jsou v nájmu v městských budovách nebo ne,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Zastupitelstvo města předloženou podporu podnikatelům schválilo.

Balíček je rozdělen na dvě části. V první se řeší prominutí nájmu podnikatelům, kteří byli nuceni kvůli nařízení vlády uzavřít své provozovny a jsou v nájmu v městských budovách, anebo finanční dar těm, kteří své provozovny museli zavřít, ale jsou v nájmu jinde, než v budovách města (a nájem jim nebyl odpuštěn) nebo provozují provozovnu ve svém vlastním objektu.

„V druhé části řešíme dobu po otevření provozoven, která bude pro podnikatele krušná. Podporou v této části balíčku je odpuštění 50% nájmu těm, co jsou v městských budovách a všem ostatním ve stejném duchu, jako bylo v té první fázi podpory, formou daru opět ve výši 50% té částky z první části balíčku. Tato opatření přijímáme proto, aby podnikatelé se svou činností neskončili a restart měli co nejjednodušší,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka s tím, že hlavní pomoc podnikatelům by ale měla přijít od státu a to co nejdříve.

Finanční balíček KORONA schválený zastupitelstvem města 22. 4. 2020

 1. Podpora podnikání ve Frýdlantu:

   

 2. Provozovna v nemovitosti vlastněné Městem Frýdlant a provozovatel je podnikatel se sídlem v katastru ORP Frýdlant (18 obcí Frýdlantska) – 100% sleva na nájemné za každý měsíc, kdy musel v rámci nouzových opatření vlády uzavřít provozovnu (max. 3 měsíce).
 3. Provozovna ve Frýdlantu mimo objekty vlastněné Městem Frýdlant a provozovatel je podnikatel se sídlem v katastru ORP Frýdlant (18 obcí Frýdlantska), kterému nebyl nájem za provozovnu odpuštěn nájemcem/podnájemcem – finanční dar do výše 650,- Kč za m2 a rok nájemného (to je měsíční nájemné 54,- Kč za m2)** za provozovnu (dle nájemní smlouvy) za každý dotčený měsíc, kdy musel v rámci nouzových opatření vlády uzavřít provozovnu (max. 3 měsíce), s předložením potvrzení od nájemce a pronajímatele, že nájemné nebylo odpuštěno (počítá se i necelý měsíc, max. podporovaná plocha provozovny je 200 m2).
 4. Provozovna v nemovitosti vlastněné provozovatelem a provozovatel je podnikatel se sídlem v katastru ORP Frýdlant (18 obcí Frýdlantska) ) – finanční dar do výše 650 Kč za m2 a rok nájemného (to je 54,- Kč za m2)** za provozovnu (na základě předloženého půdorysu nebo výkazu výměr provozovny) za každý dotčený měsíc (max. 3 měsíce), kdy musel v rámci nouzových opatření vlády uzavřít provozovnu (max. podporovaná plocha provozovny je 200 m2).
 5. Podpora znovuzahájení provozování podnikání ve znovuotevřené provozovně:

   

 6. Provozovna v nemovitosti vlastněné Městem Frýdlant a provozovatel je podnikatel se sídlem v katastru ORP Frýdlant (18 obcí Frýdlantska) – 50% sleva z nájemného na 3 měsíce, následující po znovuotevření provozovny
 7. Provozovna ve Frýdlantu mimo objekty vlastněné Městem Frýdlant a provozovatel je podnikatel se sídlem v katastru ORP Frýdlant (18 obcí Frýdlantska) – finanční dar ve výše 50% z max. 650,- Kč za m2 a rok nájemného (max. 27,- Kč za m2 a měsíc) ** provozovny (dle nájemní smlouvy) za 3 měsíce následující po znovuotevření provozovny (max. podporovaná plocha provozovny je 200 m2).
 8. Provozovna v nemovitosti vlastněné provozovatelem a provozovatel je podnikatel se sídlem v katastru ORP Frýdlant (18 obcí Frýdlantska) ) – finanční dar ve výše 50% z max. 650,- Kč za m2 a rok nájemného (max. 27,- Kč za m2 a měsíc) ** provozovny (na základě předloženého půdorysu nebo výkazu výměr provozovny) za 3 měsíce následující po znovuotevření provozovny (max. podporovaná plocha provozovny je 200 m2).

Bod 1. a 2. bude jednotlivě posuzován a poskytován na základě žádostí doručených do 31. 5. 2020 do podatelny MěÚ Frýdlant. Proplacení darů bude probíhat na základě uzavřených darovacích smluv, které budou uzavřeny po červnovém jednání zastupitelstva města.

 1. Splatnost místního poplatku ze psů – akceptuje se úhrada do 30. 9. 2020 (datum splatnosti druhé části poplatku)
 2. Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (KO) – akceptuje se úhrada do 31. 10. 2020 (datum splatnosti druhé části poplatku)

 ** Odpovídá základnímu nájemnému vybíranému Městem Frýdlant v nebytových prostorách.

Dotčené měsíce začínají dnem vyhlášení nouzového stavu, tedy 12. 3. 2020. 

Martina Petrášková
tisková mluvčí
Městský úřad Frýdlant

Třicet let od myšlenky Valdštejnských slavností

Od myšlenky Valdštejnských slavností ve Frýdlantu letos uplynulo 30 let! A to tedy není vůbec málo. Přečtěte si nejen o tom, ale i o úplné historii slavností. Text pro vás připravil radní a zastupitel Frýdlantu, ale hlavně představitel jedné z...

číst více

Italští praporečníci zdobí slavnosti už 10 let

Bez koho si už 10 let neumíme Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantu představit? Přeci bez italských praporečníků nebo také vlajkonošů Sbandieratori Castiglion Fiorentino!  Tohle italské historické uskupení vlajkonošů navazuje na starou tradici,...

číst více

Pálení čarodějnic v Lázních Libverda 2023

Noc z 30. dubna na 1. května je dodnes živý a velmi starý lidový svátek, který je tradičně spjat s kouzly, čárami a ohni. Pálení čarodějnic se již tradičně konalo i v Lázních Libverda.Zaměstnanci a spolupracovníci obce ve frýdlantském výběžku si na tento svátek...

číst více

Na Frýdlantsku řádí zcela bezpečný Knihosaurus!

Vědci nedávno na Frýdlantsku potvrdili výskyt jedince druhu Knihosaurus Rex, který byl již dávno považován za vyhynulý. Nenápadně osidluje třídní knihovničky a dokáže děti přimět k zamyšlení nad jejich vztahem ke knihám. Snaží se posílit jejich...

číst více

Pin It on Pinterest