fbpx

Tajemník Městského úřadu Hejnice vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa: vedoucí stavebního úřadu

Místo výkonu práce:  Město Hejnice – Městský úřad Hejnice.

Platové zařazení: 10. platová třída, platový stupeň podle délky uznané praxe dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů + příplatek za vedení + odpovídající osobní ohodnocení.

Charakteristika vykonávané činnosti: koordinacevýkonu stavebního úřadu a práce spadající do působnosti stavebního úřadu.

Zákonné předpoklady: státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

Kvalifikační předpoklady :  vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší oborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání s maturitou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Výhodou:   zkouška  zvláštní odborné způsobilosti na úseku stavebního řádu  a vyvlastnění pozemků  a staveb (§ 21 z. č. 312/2002/Sb.).

Další požadavky:

  • znalost stavebního zákona, správního řádu a zákona o obcích
  • znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy, manažerské a komunikační dovednosti
  • řidičský průkaz skupiny B
  • dobré komunikační a organizační schopnosti
  • znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel, elektronická pošta, datové schránky
  • zkušenosti s vedením pracovního týmu

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li cizího státního občana, datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostechvýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíceověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.

Předpokládaný termín nástupu:  1. června 2020 nebo dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: přihlášku s požadovanými dokumenty je nutno doručit nejpozději do 20. května 2020 do 13:00 hod., a to na adresu Městský úřad Hejnice, Nádražní 521 anebo předat na podatelnu Městského úřadu v Hejnicích.
Přihlášku zašlete se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv.

Městský úřad Hejnice
Nádražní 521, 463 62
telefon 482 322 211
e-mail : info@mestohejnice.cz
Internet: https://www.mestohejnice.cz/

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close