fbpx

Kostel Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu se může od konce května pochlubit dvěma obnovenými vitrážemi. Jde o vitráže nad hlavním oltářem kostela v presbytáři, které byly doplněny dle dochovaných dílů o chybějící části. Restaurování těchto dvou vitráží přišlo na zhruba 400 tisíc korun a financováno bylo z dotačního titulu Libereckého kraje na ochranu památek a veřejné sbírky, do které se vedle soukromých dárců a farníků zapojilo také Město Frýdlant.

Restaurování vitráží z presbytáře kostela Nalezení sv. Kříže probíhalo od minulého roku. Vedla ho renomovaná restaurátorská dílna Umělecká huť sklenářská Jiřička – Coufal, o památkářský dozor se postaral Národní památkový ústav Liberec.

„Samotné restaurování vitráží probíhalo v restaurátorském ateliéru. Všechny části vitráže restaurátor nejprve vyjmul, rozebral a očistil, stejně tak rozebral olověnou vazbu vitráže. Malbu poté provedl vypalovanými barvami, následně doplnil olověnou vazbu a oboustranné cínování. Na konci května pak proběhlo opětovné osazení vitráží na jejich místa v kostele,“ popisuje průběh restaurování vitráží Mgr. Zuzana Černá z odboru stavebního úřadu a životního prostředí a státní památková péče Městského úřadu Frýdlant.

Vzhledem k finanční náročnosti, kterou renovace vitrážových oken přináší, vyhlásila Římskokatolická farnost veřejnou sbírku, do které se zapojilo také Město Frýdlant. „Do sbírky je možné přispívat i nadále, peníze budou použity na opravu třetí vitráže z presbytáře kostela, jejíž restaurování bude nejnáročnější, vzhledem ke třem chybějícím kusům původního motivu. Motiv tak bude třeba nejen vytvořit, ale zároveň i navrhnout,“ dodává Mgr. Zuzana Černá.

„Okna kostela byla poškozena a provizorně opravena na konci druhé světové války. Újmu utrpěla při bombardování Frýdlantu, při kterém byla jedna z bomb shozena i v blízkosti kostela Nalezení sv. Kříže. Vitráže tím pádem byly neúplné dlouhých 75 let. Jsem velmi rád, že se první dvě vrátily do původní podoby a zvu všechny zájemce, aby si je v plné kráse přišli do kostela prohlédnout,“ říká farář Římskokatolické farnosti Frýdlant Artur Ściana.

Vedle obnovy vitráží se v kostele v současné době pracuje i na obnově hlavního oltáře. Více se o kostelu a veřejné sbírce na obnovu vitráží dozvíte na www.fara-frydlant.cz.

Foto: Jan Mráz

Zdroj: Město Frýdlant

 

Pin It on Pinterest

Share This
X
X