fbpx

Poklepáním na základní kámen začala ve Frýdlantě ve středu 15. července 2020 oprava Kodešovy ulice, která je v majetku Libereckého kraje. Náklady na její kompletní obnovu, která čítá nejen nový asfaltový povrch, ale i splaškovou a dešťovou kanalizaci, veřejný vodovod, chodníky, veřejné osvětlení či obnovu mostů, jsou vyčísleny na 74 682 118,28 korun bez DPH. Finančně se na obnově bude podílet Liberecký kraj, Město Frýdlant a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (FVS). Město Frýdlant částkou 23 001 578,68 korun bez DPH, FVS pak částkou 15 237 671,53 korun bez DPH. Zakázku vyhrála ve veřejné soutěži společnost Metrostav a.s.

„Projekt obnovy Kodešovy ulice se zabývá rekonstrukcí silnice III/03510 v intravilánu města Frýdlant. Celá rekonstrukce je navržena od křižovatky s ulicí Míru, po odbočku místní komunikace na Hartu. Celkem se jedná o opravu silnice v délce 1,6 kilometru,“ říká vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje Ing. Martin Čáp.

„Jsem velice rád, že nakonec došlo díky úspěšnému výběrovému řízení k výraznému zlevnění celé stavby. Původně se totiž počítalo s částkou zhruba 120 milionů korun, úspora je tedy opravdu velká. Město Frýdlant rekonstrukci této důležité dopravní tepny potřebuje,“ podotýká náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený řízením dopravy, investic a veřejných zakázek Jan Sviták. Liberecký kraj bude financovat opravy mostů, opěrných zdí a nový povrch komunikace. Spolupodílet se má také na nákladech na výstavbu dešťové kanalizace. Celkem na obnovu Kodešovy ulice vynaloží 36 442 868,07 korun bez DPH.

Město Frýdlant se hlásí k součinnosti na rekonstrukci Kodešovy ulice mimo jiné kvůli zajištění bezpečnosti chodců. „Kolem této velmi frekventované komunikace nevedou chodníky a chůze po ní je nebezpečná, zvláště pak při zhoršených světelných podmínkách. Proto bude Město Frýdlant během obnovy této ulice investovat také například do chodníků a veřejného osvětlení,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Mimo to bude Frýdlant investovat také do výstavby dešťové a splaškové kanalizace, veřejné části kanalizačních přípojek, vodovodu a veřejné části vodovodních přípojek. „Rekonstrukcí Kodešovy ulice se vyřeší například problém s tím, že v její horní části od Hřbitovní ulice až směrem k Hartě není vůbec vybudován vodovodní řad. Město Frýdlant ho proto nechá zbudovat na svůj náklad. Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, kde již nebude dostatečný tlak vody, dojde také ke stavbě tlakové stanice,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Rekonstrukce ulice je rozdělena do tří částí. „První etapa zahrnuje obnovu komunikace od křižovatky s ulicí Jiráskovou za mostem u bývalé „traktorky“ až nad železniční přejezd, na křížení s ulicí Polní. Probíhat bude v tomto roce. Druhá etapa je plánována na rok příští a zahrnuje úsek od křižovatky s ulicí Míru včetně mostu přes Řasnici až k hranici první etapy. Obnovovat se bude také další úsek od železničního přejezdu k bývalé samoobsluze, ke křížení s ulicí Horská. Ve třetí etapě, která bude probíhat v roce 2022, se pak bude obnovovat úsek od bývalé samoobsluhy po odbočku k Hartě. Až tam mimochodem povede chodník s veřejným osvětlením,“ dodává starosta Frýdlantu.

První etapu odstartujeme na konci července 2020 a její ukončení předpokládáme v listopadu 2020. Následně budeme pokračovat od března 2021 v závislosti na klimatických podmínkách. Ukončení celého projektu předpokládáme dle plánované výstavby celé rekonstrukce ulice Kodešova na říjen 2022. Náročnost celého projektu spočívá ve sdružené investici tří subjektů, kde bude potřeba protnout zájmy všech zúčastněných. Jedná se o kompletní výměnu inženýrských sítí a rekonstrukci veřejného osvětlení včetně opravy komunikací a chodníků,“říká Ing. Jan Syrůček, ředitel oblastního zastoupení Metrostavu pro Liberecký kraj.

Důvody k rozdělení obnovy Kodešovy ulice do tří etap jsou dva. „Tím prvním jsou finance, protože akce je finančně velmi náročná a bude jak pro město, tak pro FVS, představovat po následující tři roky největší investiční akci. Druhý důvod je pak organizační. Nelze totiž na tři roky úplně uzavřít více než kilometr a půl dlouhou silnici, která je velmi frekventovaná,“ vysvětluje Dan Ramzer.

Součástí obnovy ulice bude hned v první etapě také rekonstrukce železničních přejezdů, která začne už koncem tohoto měsíce. „Jsme velmi rádi, že se nám podařilo dohodnout se se Správou železniční a dopravní cesty na tom, že si obnovu přejezdů na trati Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem provede společnost na vlastní náklady. Tím se nám nejen zlevnila stavba, ale nemusíme ani platit za výluku vlaků,“ podotýká místostarosta Frýdlantu.

Souběžně se stavbou se bude překládat vrchní vedení vysokého a nízkého napětí elektrické energie, které financuje ČEZ a ve druhé etapě v příštím roce dojde k přeložení plynového vedení přes Řasnici do nové mostní konstrukce.

Posledním investorem rekonstrukce Kodešovy ulice je vedle Libereckého kraje a Města Frýdlant Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. „V rámci této akce provedeme v celé oblasti dotčené stavbou kompletní obnovu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Každý rok výstavby naše společnost vynaloží na uvedené rekonstrukce zhruba 5 milionů korun. Celkem bude v oblasti investováno 15 237 671,53 korun bez DPH, uzavírá ředitel FVS Ing. Petr Olyšar.

Objízdné trasy uzavřeného úseku Kodešovy ulice najdete zde

Více fotografií najdete zde.

Zdroj: Město Frýdlant

Pin It on Pinterest

Share This
X
X