fbpx

Máme za sebou necelých 14 dní obnovené distanční výuky. Víme, že může probíhat různými způsoby a víme také, že různým dětem (a jejich rodičům) různé způsoby různě vyhovují. Je to změna, pro nás všechny.

Například pokud máte děti a potřebujete je nějak “synchronizovat”, aby jeden druhého příliš nerušil a první dítko má online dopoledne a druhé odpoledne, tak máte celý den “zasekaný”, nemáte klid na práci ani na nákup, natož na nějaký pobyt venku. Nicméně pokud jsou obě  online hodiny naráz, tak na tom nejste o moc lépe, protože musíte řešit vybavení a připojení. A co teprve, když Vaše nebojácná maminka, z důvodu zachování duševního zdraví (svého i vašeho) svolí, že Vám děti pohlídá, abyste mohli do práce. A to nemluvím o tom, že paní učitelka má také dvě děti, které potřebují být také online a proto najít průnik pro možný online je opravdu náročné. Jestli on ten jarní týdenní papírový plán nebyl lepší….

Volba způsobu distanční výuky a rozsah online hodin se liší dle věku dětí a možností učitele. Jinak probíhá práce s I. stupněm, kde se s dětmi pracuje úměrně jejich věku. Většinou se “onliny” zaměřují na hry, při kterých si učitelé ověří, jak děti zvládají zadanou látku a jejich smyslem je udržení motivace a kontaktu s učitelem. U koncipování online výuky je potřeba přihlédnout také k dovednostem a schopnostem žáků. U mladších žáků se předpokládá kratší doba, po kterou je žák schopen se soustředit a také to, že mu s prací v online prostředí někdo pomáhá. Na II. stupni žáci většinou zvládají “plnohodnotnou” distanční výuku samostatnou práci v online prostředí.

Velké školy

Plně organizované školy (tedy ty s 1. – 9. třídou), kterých máme na Frýdlantsku 6 (ZŠ Frýdlant, ZŠ Hejnice, ZŠ Raspenava, ZŠ Nové Město pod Smrkem, ZŠ Lázně Libverda a ZŠ Speciální Frýdlant), většinou pro realizaci distanční výuky volí jednotný systém. Dvě z těchto škol pracují v prostředí MS Teams, jedna využívá Moodle a jedna Edookit. Jak to dělají že mohou najednou pracovat v úplně jiném, virtuálním, prostředí, než byli učitelé doposud zvyklí? No dělají, co mohou a umí a na většině škol mají jednoho obětavého pedagoga, který nad rámec své běžné činnosti podporuje své kolegy při zvykání si na nový způsob výuky. ZŠ Speciální naštěstí zatím zachovává prezenční výuku. 

Prvostupňové školy

Školy s 1. – 5. třídou většinou nemají jednotný systém pro distanční výuku, je tedy na učitelích, jakou cestu zvolí. Osvědčeným způsobem je papírové zadávání úkolů. To může být doplněno online výukou, dle možností a schopností učitele. Online výuku lze realizovat například prostřednictvím aplikace Skype či Google Meet. Jedna z šesti prvostupňových škol, která se šetření zúčastnila využívá pro distanční výuku MS Teams. V ostatních školách je na volbě učitele zda s dětmi komunikuje online a jaký způsob zvolí.

Distanční výuka a rodiny 

Distanční výuka online je náročná i pro rodiny, ne každý má k dispozici potřebné technické vybavení a připojení a není zcela jednoduché se naučit nové prostředí ovládat. V případě, že je v rodině více sourozenců, je potřeba, aby se o techniku střídali, mnohdy také děti tráví čas, kdy jsou rodiče v práci, u svých prarodičů.

Na některých školách to stihli: děti byly během září a října proškoleny, jak se v online prostředí pohybovat, někde bylo nové prostředí představeno i rodičům. Přesto je pro některé žáky obtížné se do online hodiny připojit –  známe to i ze své praxe, někdy si s námi technika prostě zahrává. Bohužel existuje ve Frýdlantském výběžku stále hodně míst, která jsou špatně pokryta signálem a internetovým připojením. V takových místech je pro žáky výuka online prostě nedostupná. (Kéž by si toto přečetl některý z operátorů, který tvrdí, že tu je připojení dostatečné).

Další pomoc v území

I při distanční výuce může dětem někdo pomoci, podmínkou je ale umět se připojit. Člověk v Tísni (ČvT), který v běžném čase zajišťuje doučování, je nyní schopný poskytnout doučování online a do některých rodin, ve kterých doučování probíhá, zajistil potřebnou techniku. Frýdlantské pobočce ČvT se podařilo získat pro region ⅛ všech notebooků, které byly v ČR k dispozici! Jedná se zejména o rodiny, které byly vytipovány školami a v nichž rodiče dobře spolupracují při doučování. V současné době je kapacita ČvT pro dodání potřebné techniky vyčerpána. Distanční doučování žáků mohou zajistit Studenti TUL, jeden takový student působí např.v Raspenavě. 

Žáky dále dle svých možností podporují nízkoprahová zařízení Cajk (Frýdlant) nebo Voraz (Nové město pod Smrkem). Např. ve Frýdlantu spojily své síly základní škola, Cajk a Free-club při kontaktování rodin, které mají horší technické zázemí a možnosti, jak pracovat se svými dětmi distančně. V Jindřichovicích pod Smrkem se do spolupráce s rodinami zapojilo také Komunitní centrum v Jindřichovicích. 

Z rozhovorů se školami a s učiteli vyplývá, že si všichni uvědomují, že situace nebude v následujících týdnech lepší. Vnímají rostoucí propast mezi žáky, kteří žijí v podnětném prostředí a mohou se dále vzdělávat distančně téměř bez problémů a žáky, kteří tyto možnosti nemají. Ve škole často získávají zkušenosti a zážitky, které jim rodina nemůže poskytnout.

Zároveň vnímáme rozdíl v přístupu jednotlivých učitelů, a věříme, že se zvýší počet učitelů, kteří část své distanční výuky budou provozovat online a zároveň dokáží svou výuku uzpůsobit tak, aby žáci učením u “compu” nestrávili své mládí. K tomu v MAPu Frýdlantsko nabízíme pro učitele možnost online sdílení zkušeností s distanční výukou, kde se lze dozvědět, co na žáky platí a co je naopak nudí na onlinech:

Proběhlo: Matematika distančně

Učitele zveme na: Čeština distančně

Držme si všichni palce, aby se nám podařilo zapojit do distančního vzdělávání opravdu všechny.

Anna Randáková,  MAP Frýdlantsko II

Pin It on Pinterest

Share This
X
X