Plán rozvoje Frýdlantu ve všech důležitých směrech pro příštích deset let schválili v prosinci minulého roku zastupitelé města Frýdlant. Dokument nazvaný Strategický plán rozvoje města Frýdlant má 35 stran a představuje směr rozvoje města ve všech důležitých oblastech života.

„Strategický plán rozvoje města je jedním z velmi důležitých dokumentů města vyjadřující jeho předpokládaný vývoj v dlouhodobějším časovém horizontu, v našem případě v horizontu deseti let. Je koncepčním a rozvojovým dokumentem, který vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje a slaďování jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek,“ vysvětluje tajemnice Městského úřadu Frýdlant Ing. Veronika Bubeníčková. Smyslem strategického plánu rozvoje města je zahrnout co nejširší možnou škálu rozvoje.

„Stanovuje vlastně rámec jednotlivých rozvojových aktivit v infrastruktuře, bydlení, zdravotnictví, školství, ve veřejném životě, v oblasti životního prostředí, v oblasti rozvoje sportu nebo kultury,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Například v oblasti bydlení se zaměřuje na zlepšení podmínek pro bydlení, rozvoj ploch pro výstavbu rodinných domů, na rekonstrukce městských bytů nebo zlepšení podmínek pro individuální výstavbu.

„Oblastí rozvoje je ve strategickém plánu celá řada a dotýkají se vlastně veškerých aspektů života lidí ve městě, tak, aby se nám ve Frýdlantu žilo zase o trochu líp a aby tu bylo třeba i lépe turistům. V tomto směru se dokument zabývá například zlepšením podmínek cestovního ruchu, konkrétně pak obsahuje třeba záměr rekonstrukce autokempu v několika příštích letech či vizi zřízení vlakové zastávky pod zámkem, která by zkrátila cestu turistů k zámku a pivovaru, a zároveň by také zkrátila a zbezpečnila cestu do školy studentům Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant,“ vysvětluje Dan Ramzer.

Ve strategickém plánu rozvoje Frýdlantu je například pokračování v trendu zlepšování podmínek pro vzdělávání v oblasti školství, kde se počítá třeba s přestavbou nevyužité části budovy základní školy v Bělíkově ulici, ve které by měla nově působit Základní umělecká škola nebo s rekonstrukcí budovy Základní školy speciální. V dokumentu je pak nastíněno i fungování nově vznikající Městské policie Frýdlant, se kterou souvisí i záměr dalšího rozšíření městského kamerového dohlížecího systému a jeho následný přechod do přenosu dat přes metropolitní síť a také kvalitnější propojení se stanicí Policie ČR. Dokument pojednává také o využití a přetvoření brownfieldů ve funkční objekty, o rozvoji péče o zeleň a životní prostředí, o dostavbě kanalizační sítě, rozvoji dopravní infrastruktury a zahrnuje i nutné kroky související s chystaným rozšiřováním a prohlubováním polského hnědouhelného dolu Turów.

„Na strategický plán rozvoje města navazuje akční plán, který se připravuje každoročně. Ten už jde ruku v ruce s rozpočtem města a obsahuje konkrétní věci a akce, které se budou v aktuálním roce realizovat, včetně jejich finanční náročnosti, doby realizace a časového horizont,“ uzavírá tajemnice Veronika Bubeníčková.

Zdroj: Martina Petrášková, tisková mluvčí města Frýdlant

Studie nového využití Simonovy vily v Hejnicích

Na červnovém jednání zastupitelstva města Hejnice byla týmem autorů Balda architekti představena studie nového využití vily Emila Simona v Hejnicích. Jedná se o historický objekt bývalé mateřské školy v parku Lázeňské ulice, který je nyní...

číst více

Společnost CiS přijme do svého týmu technika kvality

CiS systems s.r.o. je již přes 20 let inovativním a úspěšným rodinným podnikem v Jizerských horách a je dle auditorské společnosti Intertek-London roky jedním z nejlepších zaměstnavatelů v celosvětovém srovnání. Vyvíjíme a vyrábíme specifická...

číst více

Nadcházející víkend bude patřit kultuře i sportu

Ve Frýdlantu se v pátek v podvečerních hodinách koná první ročník Hudební léto v zahradě u Kostela Krista Spasitele. V tento podvečer zahraje česko-švýcarské duo Songs From Utopia, kytaristka a zpěvačka Rebekka Zarkava společně s bubeníkem,...

číst více

Pin It on Pinterest

X
X