Pětatřicet milionů eur. Tolik obdržel Liberecký kraj od polského státu a nadace PGE Foundation jako kompenzaci, která je součástí česko-polské dohody o řešení vlivu těžební činnosti v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. Pro další využití této částky krajští radní na včerejším jednání souhlasili se zřízením Fondu Turow a jeho začleněním do rozpočtu kraje. Vše ještě musí schválit Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Fond bude spravovat odbor životního prostředí a zemědělství. „Spolu s ním vznikne Výbor Fondu Turow Zastupitelstva Libereckého kraje, jenž bude posuzovat výši prostředků, které kraj žadatelům o dotace poskytne. Jsou v něm zástupci Libereckého kraje a obcí, jichž se problematika těžby v polském dole Turów a s ní spojený úbytek podzemních vod týkají. Členové výboru vykonávají svou práci bez nároku na odměnu,“ uvedl Václav Židek, krajský radní pro resort životního prostředí a zemědělství.

Žádat o individuální dotace mohou obce ovlivněné těžbou v dole Turów, na jejichž území budou uskutečňovány projekty podporující výstavbu a obnovu vodohospodářské infastruktury, dále pak Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Fond podpoří chystané projekty, jimiž jsou v oblasti ležící blíže k Hrádecku rekonstrukce úpravny vody v Machníně, vybudování přivaděče vody z Machnína do Uhelné, zvýšení kapacity chrastavského vodojemu Svatý Ján a stavba vodovodů mezi Hrádkem nad Nisou a Václavicemi a z Chrastavy do Horního Vítkova.

„Budou ale určeny také na sledování stavu budov, které jsou nejblíže dolu, především v obcích Uhelná a Oldřichov na Hranicích,“ řekl hejtman Martin Půta.

Na Frýdlantsku se pak bude jednat o navýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, vybudování vodovodních přivaděčů Frýdlant–Bulovka a Frýdlant–Dětřichov a zvýšení kapacity stávajících vodovodních řadů a vodojemů.

„Jsem rád, že se podařilo s Polskem dosáhnout mezistátní dohody o Turówu a díky ní finanční kompenzace získat. Také se budeme snažit jednat o dalších možných financích z evropských případně státních zdrojů,“ dodal hejtman Půta.  

Zdroj: Liberecký kraj

Mgr. Andrea Fulková
vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů
andrea.fulkova@kraj-lbc.cz
485226332
739541549

Valdštejnské slavnosti vstoupily do druhého dne

Už v historickém duchu se od soboty nesou Valdštejnské slavnosti 2023 ve Frýdlantu. Na náměstí T. G. Masaryka tento druhý den slavností v 9.00 hodin ráno odstartovaly slavnostní fanfáry z věže radnice, kterých se ujali italští praporečníci...

číst více

Valdštejnské slavnosti 2023 začínají už dnes!

Dočkali jsme se! Valdštejnské slavnosti 2023 začínají právě dnes a potrvají do neděle 21. května 2023.Program je připraven na řadě míst Frýdlantu, kompletní informace najdete zde nebo na facebooku Valdštejnské slavnosti. Dnešní program ještě...

číst více

Pin It on Pinterest