Jak zvládat stres ve školství v oboru speciální pedagogiky?

Jak zvládat stres ve školství v oboru speciální pedagogiky?

Jestliže mám odpovědět na otázku : “Jak zvládám stres vzniklý v souvislosti se změnami ve školství?”, měla bych se především zamyslet nad tím, v jakých oblastech se pohybuji jako speciální pedagog, co v nich pociťuji, a proč zrovna danou oblast mohu vnímat stresově....

Pin It on Pinterest