Projekt_potravinove_pomoci_pomuze_zaplatit_obedy_temer_ctyrem_stovkam_deti_mediumRada LK na svém zasedání dne 16. 2. 2016 schválila uzavření smluv o partnerství mezi Libereckým krajem a 23 organizacemi v projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji. Díky tomu bude možné podpořit 373 dětí a žáků, kterým budou touto cestou hrazeny obědy ve školních jídelnách. Celkové náklady projektu přesáhnou 800 tisíc Kč.

Kraj podal letos 29. ledna projektovou žádost projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“ do výzvy Operačního programu Potravinové a materiální pomoci, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) v prosinci 2015. Jeho prostřednictvím bude podpořeno takřka 400 dětí a žáků v rámci celého Libereckého kraje, celkové náklady činí 840.932,40 Kč.

„O potravinovou pomoc dětem ze slabých rodin dlouhodobě usilujeme, proto jsme se aktivně do příprav této výzvy zapojili a s ministerstvem práce a sociálních věcí spolupracovali na podmínkách tohoto pilotního projektu,“ uvedla Alena Losová, radní pověřená vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Ministerstvo počítá v další etapě projektu s brzkým zapojením i jiných krajů. Celkově, na období 2016 až 2020, se MPSV podařilo získat z evropských fondů celkem 400 mil. Kč., které umožní podpořit až 20 tisíc dětí ročně.

Liberecký kraj se věnujeme i dalším podobným projektům. „Pro školní rok 2015/2016 jsme přispěli částkou 190.000 Kč na zaplacení jídla dětem prostřednictvím projektu Obědy pro děti. Rozhodně jde o dobře vynaložené peníze, které pomáhají konkrétním dětem a rodinám v tísni,“ doplnila Alena Losová.

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
485226302 / 732765215

Zdroj: Liberecký kraj

Pin It on Pinterest

Share This