Nové Město pod Smrkem

 

Kontakt

Městský úřad
Město Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65  Nové Město pod Smrkem
Tel.: 482 360 320
Email: sekretariat@nmps.cz
http://www.nmps.cz

Historie

 

Nové Město pod Smrkem (německy Neustadt an der Tafelfichte) je severočeské město ležící v Libereckém krajiokrese Liberec. Město leží v severní části Jizerských hor v nadmořské výšce 465 metrů; protéká jím říčka Lomnice (přítok Smědé). V Novém Městě žijí přibližně 3 800 obyvatel. Asi 4 km od něj již leží hranice s Polskem. Nejbližšími polskými sídly jsou osady UlickoGierałtówek, někdejší městečko Pobiedna a lázeňské letovisko Czerniawa Zdrój. Jsou součástí obcí Leśna a Świeradów-Zdrój.

Zhruba někdy v polovině 16. století byla na okolních kopcích Měděnci (777 m) a Rapické hoře (707 m) objevena ložiska cínu a jiných barevných kovů. Přicházející horníci se usazovali nejprve v Ludvíkově, později však začali stavět nová obydlí blíže štolám. Melchior z Redernu, tehdejší majitel frýdlanského panství, tuto těžbu podporoval a pro horníky založil roku 1584 město nazvané Nové České město (Böhmisch Neustadt). Zakladatel tomuto městu již v roce 1592 udělil následující městská práva: právo horní, právo hrdelní, právo týdenního trhu, a také mu udělil městský znak. Horníci, kteří se zde usadili, byli osvobozeni od daní a měli právo z města svobodně odejít. Město bylo postaveno během krátké doby podle předem daného plánu, což je dnes vidět na pravidelném půdorysu.

Těžba kovů skončila v polovině 17. století a obyvatelé městečka se museli začít živit prací na pilách, přádelnách lnu a bavlny a také plátenictvím. Na původně ruční domácí výrobu navázala v druhé polovině 19. století textilní výroba strojová. Jejím nejvýznamnějším představitelem byl Ignác Klinger, jehož továrna se stala největší v celé oblasti a v roce 1919 zaměstnávala 2256 lidí. Dalšími způsoby obživy zdejších obyvatel byla výroba porcelánu. Je třeba také zmínit výrobu dýmkových hlaviček. Obchodu se zde příliš nedařilo. Důvodem byly nedaleké státní hranice. Dnešní polská hranice byla tehdy hranicí se Saskem a o několik kilometrů dál východně již byla zase hranice mezi Saskem a Pruskem. Projíždějící obchodníci by tedy museli platit za velice krátký úsek dvakrát clo.

Právě v druhé polovině 19. století zažilo město největší rozmach. Byla rekonstruována radnice, postaveny dvě velké školní budovy, kostelní věž, sokolovna, starobinec, spořitelna. Začátkem 20. století městské lázně s bazénem, evangelický kostel a město získalo železniční spojení. Byla zde také vybudována jedna z největších plynáren v celé monarchii. Obyvatelům města sloužila knihovna a muzeum s bohatými sbírkami, o které se zasloužil kněz a přírodovědec Gottfried Menzel.

Konec pro rozvoj města znamenala první světová válka. Po vzniku Československa do oblasti začali přicházet Češi. Ve 30. letech dolehla na okolí velká nezaměstnanost. Po skončení druhé světové války byla většina německých obyvatel odsunuta, část odešla dobrovolně a do uvolněných domů se nastěhovali noví obyvatelé původem z Čech a Polska, bez vztahu k okolní krajině.

 

Pamětihodnosti a tipy na výlet

 

 

Rozhledna na Smrku

Rozhledna na Smrku (1124 m n. m.), na nejvyšší hoře české části Jizerských hor, je 23 metrů vysoká ocelová stavba z roku 2003.

Již mezi lety 1840-1850 byla na Smrku vyhlídková plošina, která ale shořela. V roce 1892 začali pruští turisté stavět na sousedním, o 19 metrů nižším Stohu (Stóg Izerski) rozhlednu. Na to reagovali obyvatelé Nového Města pod Smrkemzahájením stavby vlastní věže na své části hory. Její stavba stála 1683 zlatých a novoměstskému tesařovi Franzu Fritschovi trvala sedm týdnů. Otevřena byla 21. srpna 1892, o měsíc později než konkurenční stavba. Slavnostního otevření rozhledny se zúčastnilo 2 000 diváků a na závěr malé slavnosti zazněly hymny Rakousko-Uherska a Německa. Franz Fritsch si po otevření rozhledny otevřel na vrcholu chatku s občerstvením a později i ubytováním. Tato chatka byla roku 1932 rozšířena a zmodernizována. Díky jeho třicetileté pečlivé údržbě a také díky jeho následovníkům vydržela dřevěná rozhledna až do roku 1946. V tomto roce byli tehdejší opatrovníci chaty, rodina Porschova vysídleni do Německa. Věž zchátrala na konci padesátých let, a tak na vrcholu Smrku zůstala jen dřevěná konstrukce triangulačního bodu, jenž vydržela až do roku 1974.

V roce 1992 vznikla v Novém Městě „Společnost pro obnovu rozhledny“. Samotná stavba 23 metrů vysoké ocelové stavby architekta Jana Dudy začala v létě 2003. Náklady na její stavbu dosáhly 3,6 mil. Kč a byla otevřena 18. září 2003.

V roce 2009 byla podle dochovaných plánů v areálu pražské zoologické zahrady zhotovena zmenšená dřevěná kopie původní rozhledny ze Smrku. Pražská rozhledna dostala jméno Obora. Od roku 2014 stojí další kopie někdejší rozhledny na Smrku na Moravském kopci (782 m n. m.) v podhůří Jeseníku, u obce Holčovice.

 

Cyklistika – Singltrek pod Smrkem

Singltrek pod Smrkem je první areál pro terénní cyklistiku značky Singltrek v České republice. Je situován v oblasti masivu Smrku v severní části Jizerských hor v blízkosti Nového Města pod Smrkem. První, přibližně 20 km dlouhý okruh byl oficiálně otevřen na podzim roku 2009. V následujících letech vzniklo přibližně dalších 60 km stezek na českém i polském území v několika okruzích různé obtížnosti.

Singltrek pod Smrkem je určen jezdcům na horských kolech všech úrovní technické i fyzické zdatnosti, od malých dětí s rodiči až po zkušené terénní cyklisty. Stezky mají čtyři úrovně obtížnosti, náročnost si navíc každý může sám regulovat rychlostí své jízdy. Stezky Singltreku pod Smrkem jsou známé svými dlouhými zábavnými houpavými sjezdy po úbočích prudkých zalesněných svahů masivu Smrku.

Důležitou součástí Singltreku pod Smrkem je i jeho oficiální nástupní místo Singltrek Centrum, které se nachází u koupaliště v Novém Městě pod Smrkem. Singltrek Centrum poskytuje zázemí a služby pro cyklisty, generuje prostředky na údržbu stezek a buduje bajkerskou atmosféru a komunitu.

Zdroj:
http://www.nmps.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_pod_Smrkem
http://www.singltrekpodsmrkem.cz/

 

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest