Krásný les

Kontakt

Krásný Les čp. 122

464 01 p. Frýdlant

Tel.: 482341071

Email: krasny.les@cmail.cz

http://www.krasny-les.cz

Historie

Obec vznikla patrně na počátku 14. století, první zmínka o ní je z roku 1346, kdy je v písemnostech míšeňskéhobiskupství zmiňován zdejší kostel sv. Heleny. Je také uvedena jako součást frýdlantského panství v urbáři z roku 1381. Stejně jako okolní obce, byl i Krásný Les lenním statkem vlastněným v 15. a 16. století rodinou Etzelů. Roku 1574 zemřel bez potomků poslední z tohoto rodu – Wolf – a statek připadl Redernům. Obec měla úzké vztahy s Dolní Řasnicí, vsi měly společný hřbitov, u jehož zdi stávala dvojice pranýřů.

Krásný Les je vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 3,5 km severovýchodně od města Frýdlantu na silnici do Jindřichovic pod Smrkem. V obci, která měla na začátku 20. století 1095 obyvatel, jich o sto let později žije 462 obyvatel. Je v ní mateřská a základní škola (1. – 3. třída). Protéká jí Řasnický potok.

Krásným Lesem prochází železniční trať 039 z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem, na níž se nacházejí dvě železniční zastávky (Krásný Les a Krásný Les bažantnice).

 

 

Pamětihodnosti a tipy na výlet

 

 

Kostel sv. Heleny

Kostel byl před rokem 1346 zbudován v gotickém stylu, ale mezi roky 1769 a 1771 prošel barokními úpravami. Provedl je J. Thun podle návrhů Johanna Josefa Kuntze (někdy jen Kunze). Během následujících let, a sice 1840, 1881 a 1895 až 1897, byl kostel několikrát opravován. Roku 1992 jej však postihl požár, ale po něm prošel objekt rekonstrukcí.

Jednolodní stavba má obdélníkový půdorys doplněný čtvercovým presbytářem. Po severní straně je součástí objektu obdélníková sakristie, a naopak na jižní straně presbytáře se nachází ještě další prostor o čtvercovém půdoryse. Na západní straně kostela stojí hranolová věž z roku 1725. Ve spodní části věže se nachází polokruhový portál spolu s oknem majícím segmentový záklenek a římsu. Naopak v horní části se v nárožích věže vyskytují lizény a obdélníková okna opět se segmentovými záklenky. Celá věž je zakončena cibulovitou bání.

Presbytář uzavírá křížová klenba. Kostelní loď má naopak strop plochý. Prostor pod věží je zakryt trámovým stropem. Kruchta v kostele je tříramenná, dřevěná a je podepřena pilíři ze stejného materiálu.

Interiér kostela pochází z období 19. století. Vedle dvou bočních oltářů se zde nachází oltář hlavní. Ten je pseudorománský a pochází z roku 1895. Je na něm umístěn obraz svaté Heleny vytvořený roku 1841 Johannem Grussem z Litoměřic. Autorem rokokové kazatelny z roku 1787 je Anton Suske, který ji vytvořil s andílky a reliéfem Dobrého Pastýře.

Přední varhanní skříň je rokoková, vyzdobená andílky s hudebními nástroji. Zadní skříň je naopak nověji upravovaná. Dále v interiéru kostela visí obrazy s výjevy ze života Ježíše Krista. Tyto malby pocházejí z první poloviny 19. století. Vedle nich se v kostele nachází také ještě křtitelnice pocházející z roku 1824.

 

Zdroj:
http://www.krasny-les.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1sn%C3%BD_Les_(okres_Liberec)

 

 

Pin It on Pinterest