Jindřichovice pod Smrkem

Kontakt

Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem
463 66 Jindřichovice pod Smrkem 245
Liberecký kraj
Telefon: 482 360 366
Mobil: 603 186 351
Fax: 482 328 074
Email:   ou@jindrichovice.cz
www.jindrichovice.cz

Historie

 

Okolní kraj vlastnil od roku 1278 rod Biberštejnů. Někdy během jejich správy vznikla v panství také nevelká víska o přibližně 15 chalupách obývaných převážně dřevorubci. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1381, kdy je obec zmiňována jménem Heynrichsdorf ym gebirge gelegen. Ve druhé polovině 13. století byl v tehdejší obci postaven kostel sv. Jakuba Staršího v románském slohu.

Dne 21. března 1431 se ze spanilé jízdy od Baltu vracel oddíl husitských bojovníků pod vedením Jana Čapka ze SánHusité se o této osadě dozvěděli a rozhodli se zdejší obyvatele obrátit na svou víru. Ves zapálili a kostel pobořili, z tehdejších obyvatel přežili jen ti, kteří uprchli do okolních lesů. Tito uprchlíci založili novou osadu asi 1 km po proudu potoka. Ves zde založená se postupem času rozrůstala a dostala jméno Heinrichsdorf (Jindřichova ves). Roku 1600 měla 51 čísel popisných.

K roku 1895 existovaly v obci klimatické lázně, letovisko nabízející léčbu klidem pro rekonvalescenty. Dějiny lázní se ovšem nezdařilo zmapovat a tak se pouze odhaduje, že zanikly pravděpodobně během, respektive po skončení druhé světově války.

Největší rozmach zažila obec na začátku 20. století. Od 2. srpna 1902 mohli tamní obyvatelé využívat k dopravě železniční trať do českého vnitrozemí a hned roku 1903 se začalo s výstavbou přeshraniční trati do tehdejšího Friedebergu (dnes Mirsk). První vlak z tohoto místa dorazil do Jindřichovic 21. srpna 1904. V obci bylo v té době 349 domků, v nich žilo 2440 obyvatel (2525 v roce 1910). Obec byla v této době nazývána „Malá Vídeň“. Obyvatele obce a obcí okolních zaměstnávala především prosperující textilka E.Heintschel & spol.

Od konce první světové války Jindřichovice ztrácely na důležitosti a vzrůstající nespokojenosti obyvatel využili henleinovci k posílení svých pozic.

Roku 1938 hlasovalo 1049 zdejších obyvatel pro připojení k Německu, proti byli pouze 4. Po skončení druhé světové války bylo odsunuto 551 Němců a přišlo 210 Čechů. Poválečný vývoj znamenal pro obec období úpadku. Textilní továrna se přeměnila na betonárku a poté na skladiště vlny, v šedesátých letech srovnala československá armáda se zemí veškeré momentálně nepoužívané stavby.

V roce 1960 se Jindřichovice rozšířily o Dětřichovec, 1. července 1980 byly připojeny k Novému Městu pod Smrkem, od kterého se odtrhly v roce 1990.

 

Pamětihodnosti a tipy na výlety

 

Obec je dnes známá zejména díky aktivitám svého bývalého starosty Ing. Petra Pávka. Během jeho úřadování byla v obci postavena dvojice větrných elektráren, kotelna na biomasu, byla vydána vyhláška zakazující do obce vstup úředníkům bez předchozího ohlášení a ve spolupráci s libereckou Technickou univerzitou bylo zřízeno Mezinárodní univerzitní a inovační centrum. Dvě větrné elektrárny o nominálním výkonu 2×600 kW dodávají od 17. května 2003 elektřinu do veřejné sítě.

Kostel svatého Jakuba Staršího

je ruina sakrální stavby stojící na jihovýchodním okraji obce při silnici do Dětřichovce. Původně však byl středem zdejší obce. Zbudován byl v polovině 13. století a zasvěcen byl svatému Jakubu Staršímu. K jeho zničení došlo roku 1431 během návratu husitských vojsk z jejich Spanilé jízdy od Baltského moře, kterou vedl Jan Čapek ze Sán. O této události však neexistuje žádný dobový pramen. Podle archeologických vykopávek bylo okolí kostela osídleno ještě během 16. a 17. století. Zánik stavby tedy pravděpodobně nenastal v souvislosti s husitskými válkami, nýbrž až v období třicetileté války a následné protireformace. Proto je pravděpodobné, že kostel zanikl až ve třetí čtvrtině století sedmnáctého.Objekt je kulturní památkou České republiky a díky příspěvkům z ministerstva kultury mohla proběhnout jeho rekonstrukce.

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ichovice_pod_Smrkem
https://www.jindrichovice.cz

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest