Rekonstrukce místností v budově knihovny v Jindřichovicích pod Smrkem
V minulých číslech Jindřichovických  listů jsme vás informovali o rekonstrukci dvou místností v budově knihovny. Záměrem obce je vytvoření prostoru pro služby veřejnosti v podobě nekuřácké kavárny s různými doplňkovými programy či službami. V současné době projevily zájem  o pronájem  tři subjekty a probíhají s nimi jednání o podmínkách provozu. Ve zveřejněném ohlášení o pronájmu totiž z pochopitelných důvodů nešlo předjímat některé požadavky jak ze strany obce, tak ze strany možných budoucích zájemců. Je nutné dohodnout, do jaké míry obec prostory vybaví různým zařízením, jaká výše nájmu je ze strany zájemců akceptovatelná, nebo i podstatu využití a rozsah poskytovaných služeb. Nyní je možné prostory využívat k pořádání různých akcí pro veřejnost.  Před uzávěrkou tohoto vydání zde připravujeme první akci, kterou zpřístupníme prostory veřejnosti. Jedná se o DEN STOLNÍCH HER.
Rád bych se ještě zmínil o často diskutovaném tématu, a tím je podmínka nekuřáckého provozu. Jsou pouze dvě strany. První strana říká, že pokud budou prostory nekuřácké, omezí se návštěvnost kavárny o ty, kteří si rádi zapálí cigaretu. Druhá strana samozřejmě nekuřácký prostor podporuje. Jsem toho názoru, že ten,  kdo bez cigarety nevydrží, má možnost  posedět  na hřišti v prostorách fotbalového klubu. Dejme tedy možnost i nekuřákům zajít si na skleničku nebo na kávu někam,  kde se nekouří.  S příchodem teplého počasí jistě provozovatelé umožní posezení venku před budovou, kde bude dán prostor i kuřákům a kouř nebude nikoho obtěžovat. Věřím, že se nám podaří v dohledné době pronájem prostor k zamýšleným účelům uskutečnit.
Pavel Novotný

Zdroj: Jindřichovické listy

Pin It on Pinterest