fbpx

Hasičské sbory na území dnešní Raspenavy vznikaly postupně: jako první Lužec (už v roce 1873) , o jedenáct let později ve Fedrdinandově a za další dva roky, přesně 8. července 1886 v Raspenavě. Prvním velitelem byl obchodník Antonín Hugo Richter.

Stávající generace na tradice svých předchůdců navazuje i dnes a to zejména při pomoci spoluobčanům. V této souvislosti si dovoluji citovat slova bývalého ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Karla Boháče a současného vedoucího klubu historie a muzejnictví při OSH v Liberci. „Není v Čechách moc takových dobrovolných organizací, kde pomoc ostatním je postavena jako nejvyšší meta jejich snažení. Hasiči vzali na svá bedra převážně povinnosti jak pomáhat aktivně a účinně ostatním. Je to však i parta lidí, která se dokáže pobavit a uspořádat zábavu pro ostatní”.

Minulou sobotu proběhla u hasičů výroční valná hromada. Jako tradičně pečlivě připravená a ozdobená hosty – místostarostou MěÚ Ing. Jiřím Štibříkem a okresním starostou OSH v Liberci Milanem

Navrátilem. Po jejím skončení si o hasičském sboru povídali v klubovně, kde čestné místo patří historickým přílbám, pohárům ze soutěží. Témat je několik:

Například mladí hasiči. „Pamatuji si, že už v šedesátých letech tady byla hasičská mládež”, říká starosta sboru Josef Hanzl, „Samozřejmě děti odrůstaly, nové přicházely.. .V roce 2000 jsme uspořádali jednu z nejlepších soutěží a to Superpohár mládeže tří zemí, který probíhal tři měsíce v Polsku, Německu i v Raspenavě”, pokračuje. Současnost mladých hasičů není bez problémů, ale jak uvádí plán činnosti SDH na rok 2009, práce se určitě zlepší – děti se zapojí do hry Plamen a určitě se zdaří sehnat schopného vedoucího, který by pomohl současným vedoucím.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů -to jsou muži, kteří jezdí k požárům, dopravním nehodám, živelným pohromám ‘ apod. „Jezdí tam, odkud jiní utíkají”, připomíná zástupce velitele. Do roku 2005 se v Raspenavě jezdilo s tím, co tady léta bylo. Poté získali hasiči vozidlo CAS 25 K Liaz 101.860. Bylo sice provozuschopná, ale rezavá. Dva roky ji opravovali, vyměňovali jednotlivé součásti. S financováním oprav městu Raspenava (jemuž jednotka patří a zřizuje ji na základě povinnosti uložené zákonem) výrazně pomohl Fond požární ochrany kraje, místní firmy a hasičské sbory z partnerských měst ze zahraničí. Dnes je vozidlo dokonalým fešákem a chlubí se nápisem na dveřích: Rekonstrukce vozidla byla provedena svépomocí za financování města Raspenavy a přispění zejména Fondu PO Libereckého kraje, firem ALFA FARSKÝ s.r.o., IMMOBILIENGESELLSHAFT Raspenava, dobrovolných hasičů

z WILDENBRUCHU a dalších … děkujeme”. Převodem získali od HZS LK vozidlo CAS 32 T148, za které za stejných podmínek opustila raspenavský vozový park stařičká CAS 25 RTHP Š706, provozuschopná jsou také další vozidla.

V současné hasičské zbrojnici od roku 1993 do roku 2002 byla požární stanice HZS (dnes je v nových prostorách pod nádražím ČD). Po odchodu HZS LK se hasiči pustili do oprav, úprav a budování denní místnosti, upravili si ústřednu, nájezdy před vraty, zbudovali boxy pro zásahové oděvy, za zbrojnicí místo pro posezení. V tomto roce mají v plánu opravy sociálních zařízení.

V roce 2008 bylo odpracováno na údržbě techniky a technických prostředků cca 1200 hodin a dalších cca 130 hodin při pomoci městu při čištění kanalizací a komunikací. Loni raspenavští hasiči vyjeli k 37 událostem, z nich bylo 16 požárů, 7 dopravních nehod, dále úniky nebezpečných látek, větrná smršť… V jednotce je v současnosti 25 hasičů a mezi priority patří kvalitní výcvik a školení.

V rámci oslav města byla předvedena technika hasičských sborů z okolí, prezentována byla spolupráce s kolegy z OSP Gryfów Slaski, Leknica a FF Wildenbruch. „V současné době spolupracujeme s Ústavem sociální péče pro mládež v Raspenavě, i pro ně jsme uspořádali ukázky hasičské práce. Projevují nesmírnou radost z toho, že si mohou vyzkoušet přílbu, mohou stříkat ze džberovky”, doplňuje velitel Jaromír Hanzl.

Vybírám na závěr ještě několik zajímavostí. Hasiči z Lužce, se kterými raspenavští úzce spolupracují, pořádají pravidelně od roku 1967 hasičské plesy. V řadách SDH jsou také ženy. Pro mužskou část sboru vytvářejí „to pravé zázemí”, umějí se postavit k práci, vychovávají mladé hasiče. Oblíbené pálení čarodějnic, které se za 26 let stalo výhradně hasičskou záležitostí. V rámci přípravy „slavností města” loni odpracovali 510

hodin. Jezdilo se na řadu soutěží Jizerské ligy, proběhly 14. ročníky Smědavského poháru a „Pink – poháru” v sálové kopané.

Přejeme všem 47 členům, z nichž je 15 žen a 12 mladých hasičů, aby i v tomto roce je provázelo nadšení, obětavost i zdraví. V Raspenavě hasiči vše co dělají je v duchu starého hasičského hesla

„ Bližnímu k ochraně – sobě ke cti”.

Věra Nutilová, dopisovatelka hasičských novin

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close