Vážení čtenáři, uživatelé knihovny i vy, kteří jste cestu do knihovny zatím nenašli, přeji vám úspěšný nový rok 2009.

Od počátku roku 2008 se knihy začaly půjčovat přes automatizovaný knihovnický systém. Tomu předcházela mravenčí práce -každá kniha se musela zvlášť vložit do tohoto systému a opatřit čárovým kódem.

Další změnou bylo zakoupení 4 nových počítačů pro přístup na Internet z finančních prostředků, získaných od Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven pro rok 2008 a Městského úřadu. Dále se z těchto prostředků ještě dokoupil modul ke knihovnickému systému – www katalog, díky kterému si můžete knihy hledat, prodlužovat a zamlouvat z pohodlí vašeho domova, dále také modul, který umožňuje zasílání předupomínek a upomínek do vaší e-mailové schránky. A v neposlední řadě i nové židle pro vaše pohodlí.

Další, pro vás velkou změnou, je úprava otevírací doby.

Půjčujeme v pondělí a ve středu od 9,00 do 11,30 hodin od 12,00 do 18,00 hodin.

Dále bych vás chtěla upozornit, že v době jarních prázdnin * 16. až 20. února 2009 * bude knihovna z důvodu čerpání řádné dovolené zavřena.

Veškeré změny týkající se provozu knihovny sledujte na vývěsních místech: Vývěsní tabule u MěÚ, u Šubrtů, u Proška, u Pacholíka a na knihovně. Nebo na www.knihovnaraspenava.cz.

Děkuji všem za pochopení a těším se na vás

Radka Čapková,   knihovnice

Pin It on Pinterest