[singlepic id=391 w=101 h=133 float=left]Centrum Mateřídouška o. s. bylo založeno v dubnu 2003, jako nezávislé, dobrovolné občanské sdružení (nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity členů, především matek, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí.
Posláním sdružení je podpora fungující rodiny, prostřednictvím aktivizačních, vzdělávacích, volnočasových aktivit pro rodiče a děti.
Hlavním cílem činnosti sdružení pro naplňování poslání je provozování mateřského a rodinného centra, jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.
Za svoji činnost získalo Centrum Mateřídouška, o. s. v roce 2006 certifikát „Společnost přátelská rodině”
V roce 2008 využilo služby pravidelných programů a mimořádných akcí 7461 osob (3567 dospělých, 3894 dětí). V průběhu roku sdružení realizovalo 485 aktivit.

Více na www.materidouska.info

Centrum Mateřídouška, o. s.

Sídlo:
Petra Bezruče 387
přízemí bytového domu naproti firmě Knorr – Bremse
CZ – 463 62 Hejnice
Liberecký kraj

IČ: 26626357
Číslo účtu: 989113399/0800
www.materidouska.info

Kontaktní osoba:
Pavlína Bartošová
Předsedkyně sdružení
Členka kontrolní komise Sítě mateřských center
Mobil: 731 087 980, tel.: 482 317 958
bartosova.pavlina@seznam.cz

Pin It on Pinterest