[singlepic id=368 w=96 h=125 float=left]FRÝDLANT – Konec zimy oslavili obyvatelé Frýdlantu tradičním rituálem vynášením Morany. Žáci základních škol Husova a Bělíkova tímto způsobem uvítali jaro. Morana po pochodu městem nakonec skončila v řece Smědé, která městem Frýdlantem protéká. Morana, Mora, Mořena nebo Mařena je pohanská bohyně smrti, velmi známá i v dnešním folklóru. Uctívali ji staří Slované a Baltové. Je zosobněna zimou, na jaře končí její vláda, proto se topí nebo bije. Není možné ji však považovat za čistě bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou stařenu. Je prý velmi krásná. Tradičním rituálem praktikovaným i dnes je vynášení Morany a její upálení a posléze její utopení. Nejčastěji se Morana hází z mostu nebo ze skály. Je velmi zajímavé, že přes tisícileté potírání pohanských rituálů se dodnes zachoval jeden z nich ve velmi živém zvyku vynášení Morany. Moranu, kterou představuje figurína nebo samorost, kořen nebo větev, nese mladá dívka v čele průvodu. Morana má na krku náhrdelník ze šnečích ulit (symbol smrti) a šálu (symbol zimy). Utopená hořící figurína je ve vodě lidmi kamenována.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Morana

Pin It on Pinterest