[singlepic id=404 w=101 h=133 float=left]Letošní pozvolna končící zimní období dalo nám, myslivcům, opravdu zabrat. Zejména doprava krmiv do krmelců byla velmi problematická a mnohdy došlo i na osvědčené saně na ruční pohon. Myslivci věnovali velké úsilí tomu, aby ani při velké sněhové pokrývce a silných mrazech zvěř nestrádala. Že byla zvěř odkázána pouze na krmivo v krmelcích, dokládá přiložené foto. Vše proběhlo nad očekávání dobře, ztráty na zvěři byly evidovány minimální a to zejména vinou střetů s motorovými vozidly a vlaky.
Za zimní období bylo naším sdružením předloženo zvěři 42 q – jadrného krmiva, 100 q kukuřičné siláže, 180 q řepy cukrovky, 20 q sena a 7 q kaštanů a žaludů.
Zima je také hlavní loveckou sezónou lovu jelení zvěře a divokých prasat. Bylo uspořádáno několik společných akcí v podobě naháněk. Tyto akce proběhly velmi dobře po organizační stránce, ale s minimální efektivitou v podobě ulovené zvěře. Lepší výsledky byly dosaženy při individuálním lovu na tzv. čekané.
Celkově se dá uplynulý myslivecký rok hodnotit jako dobrý. Práce v honitbě však nekončí a již nyní probíhají přípravy na novou sezónu. Nový myslivecký rok začíná sčítáním zvěře, které proběhlo v naší honitbě ve dnech 21. 2. a 28. 2. 2009.
Cílem tohoto sčítání je vytvoření plánu odstřelu tak, aby byl zachován poměr pohlaví a aby nedošlo k přemnožení u jednotlivých druhů zvěře. Přemnožená zvěř působí neúměrné škody na zemědělských a lesních porostech. Z výše uvedeného vyplývá, že myslivci nestřílí vše, co jim přijde k posedům či jiným loveckým zařízením, ač si to mnozí myslí, ale pouze redukují stavy zvěře dle plánu chovu a lovu, který schvaluje odbor životního prostředí a pro myslivce je závazný.
V jarních měsících nás čekají opravy a údržby všech mysliveckých zařízení v honitbě, úklid a desinfekce krmelců, abychom eliminovali výskyt chorob a parazitů. Dále pak příprava a osetí políček určených pro zvěř a mnoho dalších činností spojených s myslivostí, kterých je skutečně dost.

Jiří Hégr
Zdroj: Jinřichovické listy, www.jindrichovice.cz

Pin It on Pinterest