NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Vedení města připravuje úsporná opatření, protože se naplňují pesimistické předpoklady poklesu daňových příjmů obcí. Nové Město pod Smrkem má již nyní propad na příjmech z daní sdílených ze státního rozpočtu ve výši téměř 7% oproti loňským příjmům. Ministerstvo financí přitom na letošek předpovědělo hrubý hospodářský růst necelých 5%. Podle aktuálních čísel však naopak očekává 2% propad. Zmýlilo se tedy celkem o 7% a není vyloučeno, že finální čísla na konci roku budou ještě horší. Odbory Ministerstva financí odhadují propad HDP až o 5%!
Jak se to dotýká Nového Města pod Smrkem? Velmi citelně. V rozpočtu města bude muset najít úspory ve výši téměř 4 mil. Kč! Proto vedení radnice vede intenzivní jednání o úsporných opatřeních s jednotlivými odbory městského úřadu, příspěvkovými organizacemi a všemi dalšími organizacemi, které mají s rozpočtem města nějakou spojitost. Na prvním místě budou jednoznačně škrty v běžných výdajích rozpočtu. To však stačit nebude. Dalším drastickým zásahem budou škrty v kapitole „Opravy a investice”. Dokončí se pouze rozběhnuté akce. Jiné akce investičního charakteru se budou realizovat pouze v případě získání dotace a na vlastní podíl si budeme muset půjčit. V podstatě se pouze dokončí opravy v budově muzea a nádvoří hasičské zbrojnice. Na obě akce byly získány dotace. Dále budeme pokračovat v přípravách dostavby kanalizace, ale nejspíše za půjčené prostředky. Aktuálně je podaných několik žádostí o dotace. Pokud budou tyto projekty vybrány k profinancování, nastane problém se získáním prostředků na vlastní podíl…
(Zdroj: www.nmps.cz)

Pin It on Pinterest