[singlepic id=1997 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT -Mobilní svoz nebezpečného odpadu pořádají v sobotu 7. 11. 2009 město Frýdlant a společnost .A.S.A. Co je nebezpečný odpad? Pneumatiky, akumulátory, televizory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, barvy a nátěrové hmoty, odpad prostředků na ochranu rostlin, brzdové a chladící kapaliny, odpad a prach z azbestu, léky vyjetý olej, olejové filtry, znečištěné textilie, znečištěné nádoby ze železných i neželezných kovů. Mobilní svoz nebezepčesného odpadu se bude konat na těchto místech:1. Dolní Větrov – “bývalá restaurace Krejčam” 8:05 – 8:15

2. Horní Větrov – Hasičárna 8:05 – 8:15

3. Křižovatka ul.Žitavská x ul.Tovární 8:20 – 8:30

4. Hág – “bývalá restaurace Koruna” 8:20 – 8:30

5. Křižovatka ulic Luční x Soukenná 8:35 – 8:45

6. Zimní stadion – tělocvična 8:35 – 8:45

7. Předměstí – vlakové nádraží 8:50 – 9:00

8. ul.Bělíkova – trafostanice u mateř.školky 8:50 – 9:00

9. nám.K.H.Borovského (u bývalé plynárny) 9:05 – 9:15

10. ul.Družstevní – (u restaurace Slovanka) 9:05 – 9:15

11. ul.Lužická – naproti tiskárně p.Pařík 9:20 – 9:30

12. ul.Husova – Farmářské služby 9:20 – 9:30

Svoz bude prováděn sběrnými vozidly. Předmětem svozu budou výhradně ty odpady, které jsou určeny v tomto letáku. Jiné odpady než jsou uvedené, nebudou při svozu vybírány.

!!! TEKUTÉ ODPADY ODEVZDÁVEJTE POUZE V UZAVŘENÝCH OBALECH !!!

Ostatní odpady (tj. velkoobjemový odpad – např. nábytek, hadry, různé předměty nespadající do kategorie nebezpečných odpadů, apod.) i odpady výše uvedené můžete soustřeďovat průběžně po celý rok v pracovních dnech a každou první sobotu v měsíci v areálu společnosti .A.S.A. s.r.o. v Raisově ul. ve Frýdlantě po předložení OP .

Mobilní svoz je určen výhradně pro občany města Frýdlantu a je bezplatný s výjimkou právnických osob a podnikatelů, kteří mohou svozu využít pouze za poplatek.

Informace o svozu:

MěÚ Frýdlant – Stanislav Kvapil tel. 482 464 010 482 464 010

.A.S.A. – Libor Juklíček tel. 482 312 250 482 312 250

!!! Sběrný dvůr – otevřen i každou první sobotu v měsíci 8,00-12,00 hod.!!!

Pin It on Pinterest