[singlepic id=2487 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANTSKO – Ahoj všichni, v rámci svého maturitního projektu na téma Stav církevních památek jsem vytvořila tento dotazník. Chtěla bych Vás poprosit o co možná nejpravdivější odpovědi. U některých otázek, kde lze použít i více odpovědí. V dotazníku, který je přiložen v příloze prosím svoje odpovědi zvýrazněte nějakou jinou barvou. Předem Vám mnohokrát děkuji za vyplnění. Pokud můžete přepošlete dotazník dalším lidem žijícím na Frýdlantsku. Vyplněný dotazník posílejte zpět adresu martina.lipik@centrum.cz

 Dotazník:

Anketa

Stav církevních památek na Frýdlantsku

1.Pohlaví

a) muž

b) žena

2.Věk

a) 18 – 30

b) 30 – 50

c) 50 a více

3.Co si představíte pod pojmem církevní památka? (lze zakroužkovat i více odpovědí)

a) muzeum b) křížová cesta c) chrám

d) kostel e) hrad f) kaple

4.Zajímáte se o církevní památky na Frýdlantsku?

a) zajímám se hodně

b) zajímám se občas

d) nezajímám se vůbec

5.Víte, kolik se zde nachází kostelů?

a) méně než 8

b) 8 – 15

c) 15 – 20

d) 20 a více

6.Znáte některé z nich?

7.Navštívili jste nějaké kostely?

a) ano

b) ne

8.Pokud ano, které to byly?

9.Většina kostelů na Frýdlantsku potřebuje rekonstrukci. Z jakých zdrojů by se měly opravy financovat? (lze zakroužkovat i více odpovědí)

a) stát

b) církev

c) město

d) veřejná sbírka

10.Za jakým účelem navštěvujete kostely? (lze zakroužkovat i více odpovědí)

a) bohoslužba b) půlnoční mše c) pohřeb

d) svatba e) křtiny f) koncert

g) prohlídka h) jiná příležitost

Pin It on Pinterest