bordelFRÝDLANT – Snad každý chce mít okolo svého domu a ve svém městě pořádek. Velmi dobrým pomocníkem pro jeho udržování je sběrný dvůr v Raisově ulici ve Frýdlantě. Stačí si svůj odpad nastřádat a v určenou hodinu jej dopravit tam, kam patří. Sběrný dvůr v ul. Raisova ve Frýdlantě je nově otevřen v tyto dny: pondělí od 11 – 15 hodin, středa od 7 – 15 hodin a každou 1. sobotu v měsíci od 8 – 12 hodin. Prosíme občany, aby využívali pouze určené provozní hodiny a nenechávali odpady před branou sběrného dvora. Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest