fbpx

[singlepic id=3401 w=101 h=133 float=left]RASPENAVA – Od 1. prosince 2009 vstoupila v platnost novela zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny. Jedna z důležitých změn se týká §8 – povolování ke kácení dřevin:Změna §8 odst.1 a 3 – od 1.12.2009 není potřeba povolení orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin o obvodu do 80cm ve výšce 130cm nad zemí nebo souvislé keřové plochy do 40m2 ,pokud nejsou součástí významného krajinného prvku, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stromy ve vlastnictví fyzické či právnické osoby. Kácení povolují obecní úřady, včetně území CHKO. Žádost o povolení ke kácení dřevin se tedy pro k.ú.Raspenava i nadále podává na Městském úřadu Raspenava.

Změna §8 odst.2 – povolení není třeba ke kácení dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy prováděné při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních, není-li v zákoně stanoveno jinak. Kácení z výše uvedených důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, kterým je pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro k.ú.Raspenava je to Městský úřad Frýdlant. Oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost.

§8 odst.4 – Havarijní kácení (kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu), oznamuje ten, kdo kácení provede, orgánu ochrany přírody do 15dnů od provedení kácení. Oznámení se jako v předchozím případě podává na pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností, pro k.ú.Raspenava je to Městský úřad Frýdlant a zase musí mít všechny náležitosti jako žádost.

Josef Černý, referent úseku životního prostředí

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close