RASPENAVA – Krajský úřad Libereckého kraje jako správní orgán příslušný k registraci nestátních zdravotnických zařízení, v souladu s ustanovením § 67b odst. 16) zákona C. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na základě žádosti o zrušení registrace byla dne 31. prosince 2009, ukončena činnost nestátního zdravotnického zařízení MUDr. Jany Pelikánové v oboru praktický lékař pro děti a dorost, místo provozování Větrná 243, 464 01 Raspenava. Dne 31. prosince 2009 byla zdravotnická dokumentace převedena na Krajský úřad Libereckého kraje. Zde je zajištěna a uložena tak, aby byla chráněna před nahlížením nebo jiným nakládáním neoprávněnými osobami a ztrátou.

Zdravotnickou dokumentaci si může pacient vyzvednout pouze na základě telefonické (elektronické) žádosti a Krajský úřad Libereckého kraje pak předá zdravotnickou dokumentaci nově zvolenému zdravotnickému zařízení.

Kontaktní osoba: RŮŽENA KRUPIČKOVÁ tel. 485 226 546 485 226 546

Správní oddělení odboru zdravotnictví KÚ LK

e-mail: spravni.oz@kraj-lbc.cz

Telefonická žádost o předání zdravotnické dokumentace obsahuje:

– JMÉNO A PŘÍJMENÍ

– RODNÉ ČÍSLO

– TRVALÉ BYDLIŠTĚ

– ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA PACIENTA

– NÁZEV NOVĚ ZVOLENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

(PhDr.Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví – krajský zdravotní rada)

Sdílet

Pin It on Pinterest