[singlepic id=3746 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – Otočit kohoutkem a napustit si tolik vody, kolik chceme. V našich krajích naprostá samozřejmost. Ale abychom vodu mohli používat, tak jak jsme zvyklí, tak to už jednoduché není. Právě proto, aby si hlavně děti uvědomovaly význam vody pro náš život, zamýšlely se nad ní, nad jejím koloběhem v přírodě, nad tím, co pro nás znamená, vyhlašuje se výtvarná soutěž.

Vodo! Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk Tě pije, aniž Tě zná.

Ty nejsi nutná k životu: Ty jsi život sám!“

Antoine de Saint-Exupéry, Země Lidí

Starosta Města Frýdlant Ing. Dan Ramzer a Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti a mládež.

Téma: Voda, nositelka života

Výtvarné téma může být uchopeno tradičním i netradičním způsobem, pojetí tématu záleží pouze na autorovi.

Kategorie:

5 a méně let

6 – 9 let

10 – 13 let

14 – 17 let

Techniky: Dvourozměrné, formát A4 nebo A3.

Každá práce musí mít tato označení:

jméno a příjmení autora

věk

adresa školy nebo bydliště

Práce zašlete poštou nebo osobně doručte nejpozději do 28. května 2010 na adresu:

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Provozní a zákaznické centrum

Zahradní 768

464 01 FRÝDLANT

Bližší informace:

Ing. Petr Olyšar

482 312 269

olysar@fvs.cz

Hodnocení přihlášených prací provede komise složená ze zástupců pořadatelů a výtvarných pedagogů. Nejlepší tři práce v každé kategorii budou oceněny věcnými dary.

Vyhlášení výsledků proběhne v druhé polovině června 2010 na frýdlantské radnici v rámci slavnostní vernisáže k zahájení výstavy z vybraných výtvarných prací z této vyhlášené soutěže.

Pořadatelé výtvarné soutěže si vyhrazují právo použít přihlášené práce pro svou potřebu.

Frýdlant 26/01/10

Ing. Petr Olyšar, FVS, a. s.

ZDROJ: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/turistika-sport-vystavy/vystavni-sin/vytvarna-soutez-voda-nositelka-zivota.html

Pin It on Pinterest