[singlepic id=3809 w=101 h=133 float=left]JINDŘICHOVICKÉ LISTY – Vážení spoluobčané, milí čtenáři Jindřichovických listů, je začátek nového roku a to bývá zvykem bilancovat, co dobrého a zajímavého přinesl rok uplynulý, v čem jsme uspěli, či co se třeba i nepovedlo. Naše základní a mateřská škola, kde mám tu čest působit ve funkci ředitelky od 29. 6. 2009, zažila šest náročných a velice rychlých měsíců. Ale všechny akce, kontroly, návštěvy, i chřipkou zkomplikované předvánoční období, byly úspěšně zvládnuty. Je až neuvěřitelné, když se tady tak zamýšlím, kolik událostí, akcí to vlastně bylo. Jen namátkou bych ráda některé zmínila: Drakiáda, Den u Vlků s vánočními zvyky a tradicemi, Mikulášská nadílka s čertem a andělem, vánoční besídka pro rodiče dětí z mateřské školy, koncert pěveckého sboru v čele se sbormistrem panem Šváchou z Liberce, návštěvy Lunaparku v Babylonu nebo Naivního divadla v Liberci… A možná by mohl mít někdo pocit, že to nebude možné zorganizovat, že nebude dostatek času na přípravu, že po vyučování už nikdo nic neudělá, když zaměstnanci školy jsou vesměs přespolní. Ale opak je pravdou. A o tomto postoji k naší malé školičce bych se dnes ráda zmínila.

Každý všední den se ráno sjíždíme s kolegy a spolupracovníky ze širokého okolí do Jindřichovic pod Smrkem. Jsou to slečna Monika Kellerová – hospodářka školy a učitelka školní družiny, Mgr. Maroš Klačko z Nového Města pod Smrkem, učitel anglického jazyka a tělesné výchovy 3. – 5. ročníku, slečna Zuzana Dyková z Řasnice, vyučující také ve 3. – 5.roč., učitelka českého jazyka a předmětu Člověk a svět, který obsahuje prvouku, vlastivědu a přírodovědu. I já dojíždím denně z Raspenavy. Další noví zaměstnanci školy, paní Jana Elešová, učitelka v mateřské škole, a Mgr. Květoslava Stančová, učitelka 1. – 2. ročníku, patří mezi obyvatele Jindřichovic již několik měsíců. Každý z těchto lidí se nějakým způsobem zapojil do aktivního života naší školy. Proto jsem požádala kolegyně, aby napsaly pár řádků o svém působení ve škole.

Mgr. Dagmar Vondráčková

……………………………………

Zkušenosti v Jindřichovicích mi otevřely oči

Práci učitelů na 1. stupni jsem vždy spíše považovala za zaměstnání méně náročné. Přípravy na vyučování nezaberou moc času, s dětmi si většinu času jenom hrajete a hlavně chodíte z práce brzo domů, myslela jsem si. Po dvouměsíční zkušenosti na ZŠ v Jindřichovicích se mi otevřely oči. Vymýšlet pro žáky takové aktivity, které je zaujmou, ale zároveň povedou i k získávání a rozšiřování poznatků, vědomostí a dovedností, je z mého pohledu celkem náročné. Z druhé strany je to pro mě výzva. Vidět děti, které se zájmem plní zadané úkoly a nadšeně si s vámi povídají o různých tématech, je velmi příjemné. Děkuji za tuto zkušenost a uvědomění, že je důležité si více vážit práce učitelů.

Zuzana Dyková

……………………………………

Vážení Jindřichovičtí!

I mně připadl úkol napsat několik slov do Jindřichovických listů. Bydlím tu zhruba pět měsíců a prožila jsem toho víc než za posledních několik let. Nevím, jestli tu tak žijete stále, ale mně se to líbí. Ve škole se cítím dobře. Přestože ještě průběžně dochází ke změnám v učitelském sboru, spolupracuje se mi s kolegy i s naší paní ředitelkou opravdu příjemně a bez problémů. Práce s dětmi mě baví. Je velmi zajímavé se po několika letech znovu vrátit na málotřídní školu. Má to své velké kouzlo-spojení více ročníků. Mnohem náročnější příprava i samotné vyučování, ale obrovská výhoda malého počtu žáků. Pomalu, lépe řečeno velmi rychle, poznávám i život ve vesnici. Je tu hodně zajímavých lidí s podobnými zájmy a směřováním, jaké mám já. Setkávání v kavárně, ve skanzenu, ve škole či jen tak soukromě je tu málem na denním pořádku. Spousta velmi pěkných akcí: Svatomartinská slavnost -překrásné, společné zpívání koled dospělými, adventní tvoření v kavárně a adventní spirála ve skanzenu, tamtéž kurz vyřezávání dřevěných mís, drakiáda s dětmi a jejich rodiči, program dětí na Vítání občánků, nácvik koled k rozsvěcení stromečku se školními dětmi a ve spolupráci s místním pěveckým sborem Pěvákem. Před nedávnou dobou začalo také cvičení jógy a břišních tanců ve škole. V kavárně mohly děti shlédnout povedené divadelní představení, ještě v létě amatérské divadlo ve skanzenu.

Tak takhle vypadá začátek mého života v Jindřichovicích. A to nemluvím o svém pozemku, kde se pomalu chystám vytvořit přírodní zahradu a postavit malý dřevěný domeček.

I Vám krásné dny přeje nová učitelka Vaší školy

Květoslava Stančová

……………………………………

Mateřská škola

Od posledního vydání Jindřichovických listů v mateřské škole proběhla spousta akcí. Prosinec byl samozřejmě ve znamení vánočních příprav, počínaje vánočním tvořením, zdobením stromečků a výzdobou naší mateřské a základní školy, ve které se nacházíme. Děti si vyráběly za pomoci obou učitelek drobné dárečky a přáníčka nejen pro rodiče a své blízké, ale i přáníčka pro babičky a personál do Domova důchodců.

Začátkem prosince nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem, navštívili jsme Naivní divadlo v Liberci a shlédli pohádku „Vánoce s Kulišákem“. Další divadelní představení „Káťa a Škubánek“ z Brna, které mělo následovat ve Frýdlantě, bylo odloženo vzhledem k chřipkové epidemii na jaro. Přestože i mnohé z nás skolila již zmíněná chřipková epidemie, nevzdali jsme se a i v malém počtu dětí a po horlivých přípravách v průběhu měsíce prosince, jsme se nevzdali a absolvovali krátké vystoupení pro babičky v Domově důchodců ve vile „Albert“, kde jsme si společně zazpívali i koledy. Odměnou pro děti bylo občerstvení, kreslení, posezení a popovídání s babičkami. Bylo to milé zpestření a povzbuzení pro mnohé klientky tohoto zařízení.

Ve středu 16. 12. 2009 odpoledne jsme pozvali rodiče, zástupce obce a hosty – paní Petrovičovou a paní Žabkovou na vánoční besídku. Rodiče tak měli možnost vidět krátké vystoupení svých dětí, které jim nakonec rozdaly drobné dárky a přání. Odpoledne příjemně uplynulo i při povídání a malém vánočním pohoštění, na kterém se podílely hlavně maminky a babičky. Ve středu 20. ledna navštívila mateřská škola spolu se základní školou divadelní představení v Naivním divadle v Liberci. Všichni školkáčci se na pohádku ,,Sůl nad zlato“ těšili.

A co nás čeká? Nyní bude následovat návštěva dětí z MŠ v 1. třídě a jak již bylo zmíněno v posledních Jindřichovických listech, ve čtvrtek dne 4. 2. 2010

v době od 8.00 do 10.00 hodin se uskuteční Zápis a příjímání dětí do mateřské školy a v odpoledních hodinách

od 15.00 do 16.00 hodin proběhne Zápis dětí do 1. třídy základní školy.

Alena Potopalská, vedoucí učitelka mateřské školy

ZDROJ: Jindřichovické listy, www.jindrichovice.cz

Pin It on Pinterest