[singlepic id=3787 w=101 h=133 float=left]JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem. Pozvánka na řádné zasedání zastupitelstva Obce Jindřichovice pod Smrkem. Středa 24. 2. 2010 v 18.00 hodin. Obřadní síň v budově Obecního úřadu.

Program jednání

1. Úvod, zahájení

2. Kontrola plnění úkolů

3. Schválení žádosti o příspěvek z OFŽP

4. Prodej pozemku ve vlastnictví obce

5. Zveřejnění záměru prodeje pozemků ve vlastnictví obce

6. Úprava rozpočtu k 31. 12. 2009

7. Stanovení výše místních poplatků pro rok 2010

8. Podání žádostí o dotaci z grantového fondu LK

9. Schválení dodatku smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP

10. Různé

Schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ distribuce a. s.

Pavel Novotný
zástupce starosty obce Jindřichovice pod Smrkem

ZDROJ: http://www.jindrichovice.cz/files/00000445.pdf

Pin It on Pinterest