[singlepic id=3929 w=101 h=133 float=left]NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – 10. března 2010, Státní veterinární správa ČR Nařízení Státní veterinární správy a mimořádná veterinární opatření týkající se vakcinace hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy) proti katarální horečce ovcí 2010/875/SVS. http://www.nmps.cz/deska/2010/006/2010-875-SVS.pdf

11. března 2010, Okresní soud v Liberci
Usnesení – dražební vyhláška
http://www.nmps.cz/deska/2010/008/usneseni.pdf

11. března 2010, MěÚ Nové Město pod Smrkem, odbor výstavby a životního prostředí Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání, ve věci stavby elektrické přípojky na pozemku p. č. 1321/2 v k. ú. Nové Město pod Smrkem http://www.nmps.cz/deska/2010/007/oznameni.pdf

10. března 2010, Svazek obcí Smrk
http://www.nmps.cz/deska/2010/005/svazek_obci_smrk.pdf
Svazek obcí Smrk – Návrh rozopčtu na rok 2010

9. března 2010
Udržovací ořez lip na náměstí
Od pondělí 15. března 2010 bude prováděn po sedmi letech pravidelný udržovací ořez lip na náměstí. Ořez bude proveden tzv. „na babku“. Jedná se o plánovanou údržbu veřejné zeleně.

1. března 2010
Výběrové řízení na místo úředníka sociálního odboru
Tajemník městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje, podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru vedoucího úředníka jmenováním do funkce vedoucí sociálního odboru. Přihlášky lze podat do dne 16. března 2010. Více informací v oznámení. http://www.nmps.cz/deska/2010/001/vyberove_rizeni.pdf

ZDROJ: www.nmps.cz

Pin It on Pinterest