[singlepic id=4083 w=101 h=133 float=left]LIBERECKÝ KRAJ – Tradiční čínská malba. Ve středu 17. března od 15.30 hodin se v Oblastní galerii v Liberci uskuteční přednáška Tradiční čínská malba, kterou přednese pan Yu Guodi, kulturní rada Velvyslanectví ČLR. Překlad do češtiny zajištěn. Těšíme se na vaši návštěvu! Na sobotu 20. března jsme připravili dílnu pro větší děti a rodiče s názvem Oriental action painting. Výtvarník Jan Chaloupek vytvoří spolu s návštěvníky velkoformátové malby. O podrobnostech Vás budeme ještě informovat.

Obě akce jsou připraveny v rámci výstavy Slunce Orientu, kterou můžete navštívit až do neděle 21. března.

……………………………….

10. 12. 2009 – 21. 03. 2010

Slunce Orientu

Čeští malíři ilustrují orientální literaturu

První pokusy o ilustrování literatury čínské, japonské anebo indické literatury se u nás objevují přibližně od počátku 20. století. Soustavnější produkci nacházíme v meziválečném období a velkou řadu vydaných titulů i ilustrátorů přináší druhá polovina 20. století.

Libereckou výstavu věnovanou památce malíře a ilustrátora Zdeňka Sklenáře tvoří přes sto padesát ilustrací od třinácti autorů. Jsou zde představena díla malířů zabývajících se ilustrací systematicky i díla těch, kteří se tomuto oboru věnují pouze příležitostně. Jsou zde díla umělců řazených mezi klasiky českého moderního umění, ale najdeme tu jména méně známá i taková, která budou pro mnohé objevem.

Ilustrace, z nichž převážná většina byla v průběhu času oceněná u nás anebo v zahraničí, jsou rozvrženy do tematických celků zahrnujících literaturu čínské (Eva Bednářová, Václav Boštík, Milan Grygar, Jan Chaloupek, Stanislav Kolíbal, Zdeňka Krejčová, Zdeněk Sklenář), japonské (Iku Dekune, Renata Fučíková, Kateřina Šachová, Jaroslav Šerých) a indické provenience (Vendula Císařovská, Karel Demel).

Návštěvníci se mohou seznámit s vybranými kapitolami ve vývoji české ilustrační tvorby za posledních padesát let a se širokou paletou jejích vyjadřovacích možností. Výstava připomíná pozoruhodné úspěchy českých ilustrátorů v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století a reprezentativním způsobem pojednává o období posledních deseti – patnácti let. Zahrnuje různé výrazové polohy od realistické přes poetickou a výtvarně symbolickou až po abstraktní.

Výstava rovněž vytváří prostor pro projev úcty a obdivu k odlišným kulturám a pro jejich vzájemné respektování. Přáním galerie je, aby se vystavená výtvarná díla stala, parafrázujíc slova Stanislava Kolíbala, paprskem odhalujícím v divákově nitru bohatství toho, co prozatím zůstalo nepoznané.

Projekt vznikl ve spolupráci Oblastní galerie v Liberci a Galerie výtvarného umění v Chebu. Výstavu doprovází katalog.

Fotografie ilustrací k výstavě jsou řazeny v následujícím pořadí: Zdeněk Sklenář, Eva Bednářová, Václav Boštík, Vendula Císařovská, Karel Demel, Renata Fučíková, Milan Grygar, Jan Chaloupek, Stanislav Kolíbal, Zdeňka Krejčová, Kateřina Šachová, Jaroslav Šerých, Iku Dekune (host).

Poděkování za spolupráci při přípravě výstavy: Galerie Zdeněk Sklenář

Pin It on Pinterest