[singlepic id=4607 w=101 h=133 float=left]FRÝDLANT – Poplatek za komunální odpad platí Frýdlantští i za malé děti. Některým frýdlantským občanům unikla nová vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou zastupitelstvo města schválilo na svém prosincovém zasedání. Proto je překvapila částka, kterou za svou rodinu platí od ledna 2010. Nově se totiž vyměřilo 500,- Kč na rok a na osobu bez ohledu na to, zda jde o dospělého či malé dítě.

„Město tak získá do svého ročního rozpočtu o cca 300.000,- Kč více. Jako protislužbu za toto navýšení pak zachová stávající hnízda na tříděný odpad. Dále v zimním období byly umístěny tří kontejnery na posyp vozovky v lokalitě Údolí. Také budeme usilovat o rozšíření stávajících provozních hodin sběrného dvora v ulici Raisova zde ve Frýdlantu,“ oznámila vedoucí odboru majetkoprávního Bc. Martina Černá.

Podle přílohy ikona  souboruobecně závazné vyhlášky č. 1/2009 jsou skutečné roční náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v r. 2009 v průměru 659 Kč na jednoho obyvatele Frýdlantu. Město se snaží, aby rozdíl mezi výší vybraných poplatků a výší skutečných nákladů nebyl pro jeho rozpočet příliš zatěžující.

Další obecně závaznou vyhláškou schválenou Zastupitelstvem města Frýdlant v prosinci 2009 je ikona  souboruOZV č. 2/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru. přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Frýdlant 22/03/10

ZDROJ: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-majetkospravni/poplatek-za-komunalni-odpad-plati-frydlantsti-i-za-male-deti.html

Pin It on Pinterest