KAM POSÍLAT POMOC:

RASPENAVA – Veškerou materiální pomoc do Raspenavy prosím směřujte do hasičské zbrojnice viz. http://www.freedlantsko.eu/?p=5032 .Kontakt na úřad: 776 319 145. Kontakt na hasiče: 725 076 524. Volejte prosím pouze v případě nutnosti.

HEJNICE – Žádáme všechny, kteří chtějí nějak Hejnicím materiálně pomoci, aby své nabídky koordinovaly s pracovníky města na telefonu 482 322 212.

FRÝDLANT – Město Frýdlant uvítá finanční pomoc na obnovu města po ničivé povodni ve formě daru na účet č.: 9005-8000027461/0100. Pokud někdo chce poskytnout finanční dar Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko (všech 18 obcí Frýdlantského výběžku), tak tak může učinit na č. ú.: 78-6229630227/0100.

Pin It on Pinterest