Obec Lázně Libverda – Obec Lázně Libverda vřele uvítá finanční pomoc formou daru na odstraňování následků bleskové povodně! Číslo účtu je: 30031-984940379/0800, variabilní symbol 782010 Všem dárcům předem uctivě děkujeme!

Pin It on Pinterest