Informace k vyplacení finančního příspěvku 30.000,- Kč Finanční příspěvek k zajištění potřeb v důsledku povodně 30.000,- Kč bude počínaje dnešním dnem 16.8.2010 po splnění požadovaných náležitostí vyplácen městským úřadem. POSTUP PRO VYŘÍZENÍ VÝPLATY PŘÍSPĚVKU: Vyplněné žádosti doložené účty přijímá, kontroluje a eviduje pracovnice sociálního úseku p. Jana Klinkáčková. Požadovaná a dokladovaná potřeba bude zpětně zkontrolovaná pracovníky úřadu přímo na místě. Výplata bude provedena převodem na žadatelem sdělený bankovní účet, výjimečně (jen žadatelům bez účtu) bude provedena v hotovosti následného dne v pokladně městského úřadu. Při doručování formulářů žádostí potřebným byla pracovníky městského úřadu pořizována fotodokumentace škod. Pokud získal žadatel tiskopis žádosti jiným způsobem bez pořízení fotografií, doloží žádost vlastní fotodokumentací. Další upřesnění a podrobnosti k výplatě finančního příspěvku obdrží žadatelé přímo na sociálním úseku městského úřadu.
http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest