HEJNICE –  Povodňové zpravodajství V současné chvíli – úterý 10 hodin, je povodňová situace v Hejnicích na řece Smědé a jejich přítocích na hraně mezi 2. a 3. povodňovým stupněm. Přesné určování je z důvodu zničení limitografu nad bývalým Knorrem značně obtížné. Řeka je však stále zatím ve svém korytě. Z důvodu neustávajících dešťových srážek žádáme občany k velké opatrnosti v blízkosti vodních toků.
http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest