HEJNICE – Je nutné uhradit poplatky S příchodem podzimu nastává čas, kdy končí termíny na zaplacení poplatků vůči městskému úřadu. Upozorňujeme proto občany, kteří zatím tak neučinili, že je nutné zaplatit poplatek za komunální odpad (470,- Kč/osoba a rok), dále majitelé psů musí uhradit poplatek za psa a noví majitelé musí přihlásit psa staršího tří měsíců. A dalším poplatkem, který se musí uhradit, jsou nájmy pozemků. Nenechte dojít situaci tak daleko, aby se musela vybíraná částka vymáhat, protože potom hrozí její navýšení až na trojnásobek. Věříme, že doposud všechny nezaplacené poplatky budou v co nejkratší době uhrazeny a nikdo se nebude vystavovat nuceným sankcím. http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest